Nämnder

En stor del av kommunens verksamhet styrs av olika speciallagar vilket bland annat innebär att det måste finnas ansvariga nämnder för dessa verksamheter.

Detta gäller till exempel stora delar av verksamheten inom socialtjänsten, äldreomsorgen och skolan. Kommunfullmäktige kan också delegera, lämna över rätten att besluta, i en del frågor till olika nämnder. Nämnderna ansvarar för ett mindre verksamhetsområde vilket gör att de kan specialisera sig och gå mer på djupet i frågorna.

En av nämndernas viktigaste uppgifter är att bryta ned de övergripande mål som fullmäktige bestämt till mål för det egna ansvarsområdet. Nämnden ska också följa upp den verksamhet som bedrivs och ansvara för den inför fullmäktige. En del av nämndens uppgift är att informera allmänheten om nämndens verksamhet och försöka få en dialog med de människor som använder de tjänster nämnden erbjuder.

I Torsås kommun finns följande nämnder:

Bildningsnämnden
Bygg- och miljönämnden
Kommunstyrelsen
Krisledningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Valnämnden
Överförmyndarnämnden

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-05-27
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se