IT-avdelningen

IT och Internet är i dagens samhälle en nödvändighet. För kommunen är det av stor vikt att informera och kommunicera via olika former av IT-stöd, både inom våra egna verksamheter och gentemot våra invånare.

IT är, och kommer ännu mer att vara, en av de viktigaste grundbultarna för marknadsföringen av kommunen. En bra IT-infrastruktur kan skapa goda förutsättningar för en positiv befolknings – och näringslivsutveckling.

Kommunens IT-avdelningen ansvarar för IT-utvecklingen inom kommunen. Detta innefattar bland annat internt stöd för datoranvändning och utnyttjande av modern informationsteknologi. Utöver nämnda ansvarar avdelningen för telefonväxeln.

Namn  Befattning  Telefon 
Linus Martinsson IT-chef  0486-334 01
Karina Haferbier        IT-handläggare                                     0486-334 02
Stefan Johansson IT-tekniker 0486-334 03
Hans Wittenberg IT-tekniker 0486-334 04
Robert Blomberg IT-tekniker 0486-334 06
Stefan Olausson IT-tekniker 0486-334 07

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-01-16
 

Kontakt

Linus Martinsson

Linus Martinsson
IT-chef

Tfn: 0486-334 01
E-post: Linus Martinsson
Fax: 0486-331 05

Kommunledningskontoret
Dalgatan 1
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Bildningschef Håkan Petersson

Håkan Petersson
Kommunchef

Tfn: 0486-331 12
E-post: Håkan Petersson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås 

 
 

E-postadresser

E-postadresser till tjänstemännen inom Torsås kommun följer vanligtvis principen förnamn.efternamn@torsas.se.

 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se