Utställningsskede för VA-planen!

valfrodsbo johan blomqvist (5)

Ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för hela kommunens vatten- och avloppsförsörjning har tagits fram. Utställning sker under perioden fr o m onsdagen den 4 mars t o m måndagen den 4 maj.

Panen pekar bl a ut områden där kommunen bedöms ha ett ansvar för vattenförsörjning och avloppshantering enligt vattentjänstlagen. Handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida, se här!2015-03-02

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se