Plank med havsvyStaket, plank och mur

Bygg och miljönämnden har antagit en policy med följande riktlinjer som gäller vid uppsättning av staket, plank och mur.

 

 Typ Höjd (cm)  Utformning   Ej bygglov
 Staket  ≤150 Totalhöjd från mark  ≥40% luft mellan spjälor  X
 Plank*  <40  <40% luft mellan spjälor  X
 Mur* och stödmur      

 <40

   X
 Pergola/ spaljé och stängsel (typ Gunnebo)  -    X
 Häckar eller annan växtlighet  -    X

 

* Undantag

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddande uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Bygglovsbroschyr (PDF)

 boverket 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se