Här hittar du kontaktinformation för personalen  på Torskolan 7-9 

 


 
 Rektor Johannes Landtreter  0486-335 11

 

Sjukanmälan av elever 0486-334 88.

 

 Namn/E-post  Sign  Klass Tel arbetsplats  Arbetslag 
 Amsen Utz  An    334 79  9
 Arvidsson Sofia  SA    334 71      8
 Bergmann Eva  Be  7A  334 69  7
 Bondesson Per  B  9C  334 25  9
 Danielsson Jimmy  JD  9A  334 77  9
 Elnéus Caroline  El 9A  076-7625746  9
 
 7B  334 71  7
 Gottfridsson Anita  Gt  9A  076-7625746  9
 Gustafsson Maria  MG  9C  076-7625746  9
 Hagström Gustav  GH  Fritidsgård  334 80  
 Holgersson Annette  Ah      9
 Johansson Christofer  CJ  8b  334 74  8
 Karlsson Henrik  Ka   9B
 9
 Meyerhöffer Anna    Bibliotek  334 20  
 Nilsson Carina  N  7B  334 71  8
 Nilsson Karin  KN  9B  076-7625746  9
 Nilsson Pamela  PaN  8A  334 68  8
 Olsson Jenny  On  8B  334 72, 334 65  8
 Persson Jonas  Pn  8A  334 71  8
 Roth Camilla  CRH  7C  334 71  7
 Rooth Emma  Rh  8C  334 71  8
 
   
 Römberg Henrik  Rö  7B  334 69  7
 Stenlund-Karlsson Annette  ASK  9C  076-7625746  9
 Stigbrant Linda  St  8C  334 68  8
   Wd    334 65  8
   N  Fritidsgård  334 80  

 

 

 

 

 

         
           
              
           
           
               
         
           
         
             

 

 

 

 

 

         
       
         
       
         
       
         
         
         
               
           

 

 

 

       
         
         
     
         
         
         
         
     
          
     
       
         
       
       
       
            
       
   
 
         
     
       
     
          
       
     
       
     

 

Senast uppdaterad 2018-04-12

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se