Välkommen till Gullabo skola

gullabo skola

Gullabo skola är en F-3 skola med gamla anor. Här går barn från byar på landsbygden i hela Gullabo socken.

Vi vill ha en skola för alla där varje individ kan känna sig sedd och bekräftad. Vi utnyttjar den lilla skolans fördelar till att arbeta åldersintegrerat för att få ett gott skolklimat. Vi är en skola på landsbygden som gärna använder oss av den lokala naturen och bygden. Vi omfamnar såväl gamla traditioner som modern teknik i vår vardag och strävar efter att barn ska få vistas i ett äkta småländskt skogslandskap på ett naturligt sätt.

Vår grundsyn är att alla är olika och behöver olika vägar för att nå de uppsatta målen.

Vi arbetar för:
Arbetsglädje
Trygghet
Självtillit
Ansvar
Artighet och respekt

 

Gullabo skola – en skola för alla!

 

Senast uppdaterad 2018-10-02
 

Kontakt

Katja Halén
Rektor Gullabo skola
Tfn: 0486-335 12
E-post: Katja Halén

Rose-Marie Eriksson
Skolassistent
Tfn: 0486-334 14
E-post: Rose-Marie Eriksson

Tfn skolan: 0486-335 25
Tfn fritids:  0486-335 30

Besöksadress:
Gullabovägen 11
385 92 Gullabo

Postadress:
Gullabo skola
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar Gullabo skola

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se