Förskola startbild

Välkommen till Torsås förskolor

Barnens lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-5 årsperspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola/skolbarnsomsorg. Vi arbetar med värdegrund och våra värdeord är:

Delaktighet-utveckling-tydlighet-trygghet

Näckrosen (Skogsgläntan)Vatten

På avd Näckrosen jobbar vi med bl.a VATTEN som tema inom Grön Flagg. Vi känner, upptäcker, luktar, smakar och experimenterar med vatten i alla dess former. Vi upptäcker vatten både ute och inne. Vi sjunger och skapar om vatten och allt som har med vatten att göra. Det finns en blogg där ni kan följa arbetet på förskolan.    

 

Förändringar inför vårterminen 2016

5-årsgruppen Grodan har nu flyttat in i fd. Stage4yous lokaler, på Mjölnerskolan.
Avd Solrosen finns i Filadelfias lokal och avd Näckrosen har flyttat in på Skogsgläntan.

Förskolan PrickenPrickens förskola

I Söderåkra finns internationella förskolan Pricken. Här finns barn i åldrarna 1-5 år. De kommer från 4 olika länder. Vi har öppet måndag-fredag kl 08.30-11.30 Här arbetar en förskollärare och en barnskötare. 

Projekt

Naturförskolan Kråkan i Torsås kommun har fått projektpengar från Leader för att göra "Naturvandringslabb" som ska turnera inom förskolorna. Syftet är att skapa en modell kring hur man kan arbeta med naturvetenskap på förskolorna i samverkan med olika intresseföreningar, miljöenheten m fl. Detta för att stärka det miljöförebyggande arbetet.

NaturförskolanProjektet byggs upp utifrån 4 teman:

  • Vatten i bäckar, åar och hav
  • Dricksvatten och avlopp
  • Insäkter och småkryp
  • Växter i vår natur

Bildtext till höger: Naturförskolan Kråkan målar i vattenfärg i Dalskär. Med havet som bakgrund använder vi oss av havsvattnet.

Pedagogisk dokumentation

Under vårterminen har pedagogerna på kommunens förskolor haft två föreläsningar om dokumentation och kvalitetsarbete. Innehållet har varit läroplanens uppdrag, mål och måluppfyllelse, hur man utformar pedagogiska miljöer och dokumenterar verksamheten, allt detta för att höja kvaliteten.

Arbetsplaner - språk i alla ämnen

Nu i höst fortsätter vi läroplansarbetet genom att utarbeta arbetsplaner inom områdena:

  • Språk
  • Mattematik/No/Teknik
  • Motorik - dans, rörese, drama
  • Skapande  - bild, foto, musik
  • Värdegrund
  • Samverkan - närsamhället, skola, bibliotek m.m.

Samtliga grupper ska också genomsyras av barnens rätt till inflytande.

Utomhusvistelse

Utomhuspedagogik är att vara aktiv tillsammans med barnen och att använda sig av naturen som medel för att stimulera barns utveckling och inlärning. Vår uppgift som vuxna är att ställa frågor så att barnen får tänka utifrån sina möjligheter. Det viktiga är inte att komma fram till rätt svar utan att lära barnet "processen" för att komma fram till rätt svar.

En stark och spänstig kropp som är i balans och harmoni med sig själv, har helt enkelt lättare att koncentrera sig och lära. (proffessor Mogens Hansen)

EQ dockor

 EQ dockor används i värdegrundsarbetet på förskolan.

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-08-18
 

Kontakt

Förskolechef Sofie Larsson

Sofie Larsson
Förskolechef

Tfn: 0486-334 61
E-post: Sofie Larsson

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Maria Karlsson
Bitr. förskolechef
Tfn: 0486-334 59
E-post: Maria Karlsson

 

Yvonne Häggbring
Assistent
Tfn: 0486-334 33
E-post: Yvonne Häggbring

Postadress:
Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Aktuellt

Öppen förskola:  Öppet måndagar och torsdagar. Start måndagen den 22 augusti.

 

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se