Förskola startbild

Välkommen till Torsås förskolor

Barnens lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-5 årsperspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola/skolbarnsomsorg. Vi arbetar med värdegrund och våra värdeord

Delaktighet-utveckling-tydlighet-trygghet

 

Läslyftet

Under läsåret 2017/2018 arbetar förskolorna i Torsås kommun 
med "Läslyftet i förskolan". Detta är en kompetensutveckling för
all personal i förskolan. Handledare är Agneta Warme, specialpedagog och Cecilia Martinsson, ledningsresurs. Utbildningen sker från Skolverkets kompetensutbildning inom förskolan.

Läslyftet

Läslyftet i förskolan är en kompetensutvecklingsinsats för förskollärare som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Få möjligheter att utveckla kunskaperna kring barns språk -, läs- och skrivutveckling samt hur barns intresse för texter, bilder och skriftspråk bäst tas tillvara.

Vi har påbörjat vårt arbete under hösten 2017 där all personal på förskolorna medverkar och arbetet fortsätter under vt 2018 för att sedan redovisas för Skolverket i juni -18.

 

Under läsåret ht 2016 - vt 2017 har Gullabo skola och förskola gemensamt valt temat Kretslopp - Giftfritt - Sagor

Gullabo förskola

Varje projekt utformas så att läroplanens mål finns med.

Vi arbetar också med Mulle-, Knytte och Knopp-verksamhet (Friluftsfrämjandet) i nära samarbete med Gullabo skola. Vi går till skogen i åldersindelade grupper 1 dag i veckan, och vi har god tillgång till skogsmark och hagar.

Vi tycker det är viktigt att ge barnen förutsättningar för leken. Lekandet utvecklar barnen inom så många olika områden och vår roll är att inspirera, ge tid, rum och material.

 

 Eklövet
På Förskolan Eklövet i Söderåkra händer det spännande saker.

Idag kom SkräpMaja och Mulle på besök till Eklövet. De hjälptes
åt att sortera sopor på rätt ställe. SkräpMaja var som vanligt tokig och
kastade skräpet i naturen! Tur att Mulle och barnen hjälpte henne göra

rätt.

 

Vi sprang också vårt traditionella "Eklövetlopp".
Alla barn och fröknar kämpade hårt och gorde sitt bästa!

 

Den här dagen blir startskottet för vårt temaarbete inom
Grön Flagg. I år kommer vi att jobba med vatten, sopsortering och hälsa.

sopor på rätt ställe.

 

Förändringar inför hösten

5-årsgruppen Grodan har nu flyttat in i fd. Stage4yous lokaler, på Mjölnerskolan.
Skogsgläntans avd heter Solrosen och Näckrosen.

 

Projekt

Naturförskolan Kråkan i Torsås kommun har fått projektpengar från Leader för att göra "Naturvandringslabb" som ska turnera inom förskolorna. Syftet är att skapa en modell kring hur man kan arbeta med naturvetenskap på förskolorna i samverkan med olika intresseföreningar, miljöenheten m fl. Detta för att stärka det miljöförebyggande arbetet.

NaturförskolanProjektet byggs upp utifrån 4 teman:

 • Vatten i bäckar, åar och hav
 • Dricksvatten och avlopp
 • Insäkter och småkryp
 • Växter i vår natur

Bildtext till höger: Naturförskolan Kråkan målar i vattenfärg i Dalskär. Med havet som bakgrund använder vi oss av havsvattnet.

 

   

   

   

   

   

   

   

  Senast uppdaterad 2018-01-30
   

  Kontakt

  Maria Karlsson
  Rektor Förskolor i Torsås

  Tfn: 0486-334 59
  E-post: Maria Karlsson

  Allfargatan 38
  Box 503
  385 25 Torsås

   
   

  Kontakt

  Lena Ekevy

  Lena Ekevy
  Rektor Förskolor i Bergkvara, Söderåkra, Gullabo

  Tfn: 0486-334 61
  E-post: Lena Ekevy

  Allfargatan 38
  Box 503
  385 25 Torsås

   
   

  Kontakt

  Yvonne Häggbring
  Assistent
  Tfn: 0486-334 33
  E-post: Yvonne Häggbring

  Agneta Warme
  Specialpedagog
  Tfn: 0486-334 58
  E-post: Agneta Warme

  Postadress:

  Allfargatan 38
  Box 503
  385 25 Torsås

   
   

  Aktuellt

   

  Stängningsdag

  Utbildning för personalen den 19 mars och den 22 maj 2019.

   

  Öppen förskola

  Finns i våra nya lokaler i familjecentralen, Allfargatan 38, Torsås.

   

   

   

   

   
   

  Länkar

   

  Tyck till om skolan

   Banner Klagomål 

  Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se