Förskola startbild

Välkommen till Torsås förskolor

Barnens lust att lära och rätt att lyckas i ett 1-5 årsperspektiv utgör den gemensamma ryggraden i kommunens förskoleverksamhet och skola/skolbarnsomsorg. Vi arbetar med värdegrund och våra värdeord

Delaktighet-utveckling-tydlighet-trygghet

 

Under läsåret ht 2016 - vt 2017 har Gullabo skola och förskola gemensamt valt temat Kretslopp - Giftfritt - Sagor

Gullabo förskola

Varje projekt utformas så att läroplanens mål finns med.

Vi arbetar också med Mulle-, Knytte och Knopp-verksamhet (Friluftsfrämjandet) i nära samarbete med Gullabo skola. Vi går till skogen i åldersindelade grupper 1 dag i veckan, och vi har god tillgång till skogsmark och hagar.

Vi tycker det är viktigt att ge barnen förutsättningar för leken. Lekandet utvecklar barnen inom så många olika områden och vår roll är att inspirera, ge tid, rum och material.

 

 Eklövet
På Förskolan Eklövet i Söderåkra händer det spännande saker.

Idag kom SkräpMaja och Mulle på besök till Eklövet. De hjälptes
åt att sortera sopor på rätt ställe. SkräpMaja var som vanligt tokig och
kastade skräpet i naturen! Tur att Mulle och barnen hjälpte henne göra

rätt.

 

Vi sprang också vårt traditionella "Eklövetlopp".
Alla barn och fröknar kämpade hårt och gorde sitt bästa!

 

Den här dagen blir startskottet för vårt temaarbete inom
Grön Flagg. I år kommer vi att jobba med vatten, sopsortering och hälsa.

sopor på rätt ställe.

 

Förändringar inför hösten

5-årsgruppen Grodan har nu flyttat in i fd. Stage4yous lokaler, på Mjölnerskolan.
Skogsgläntans avd heter Solrosen och Näckrosen.

 

Förskolan PrickenPrickens förskola

I Söderåkra finns internationella förskolan Pricken. Här finns barn i åldrarna 1-5 år. De kommer från 4 olika länder. Vi har öppet måndag-fredag kl 08.30-11.30 Här arbetar en förskollärare och en barnskötare. 

Projekt

Naturförskolan Kråkan i Torsås kommun har fått projektpengar från Leader för att göra "Naturvandringslabb" som ska turnera inom förskolorna. Syftet är att skapa en modell kring hur man kan arbeta med naturvetenskap på förskolorna i samverkan med olika intresseföreningar, miljöenheten m fl. Detta för att stärka det miljöförebyggande arbetet.

NaturförskolanProjektet byggs upp utifrån 4 teman:

  • Vatten i bäckar, åar och hav
  • Dricksvatten och avlopp
  • Insäkter och småkryp
  • Växter i vår natur

Bildtext till höger: Naturförskolan Kråkan målar i vattenfärg i Dalskär. Med havet som bakgrund använder vi oss av havsvattnet.

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-10-14
 

Kontakt

Lena Ekevy

Lena Ekevy
Förskolechef

Tfn: 0486-334 61
E-post: Lena Ekevy

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Maria Karlsson
Bitr. förskolechef
Tfn: 0486-334 59
E-post: Maria Karlsson

Yvonne Häggbring
Assistent
Tfn: 0486-334 33
E-post: Yvonne Häggbring

Agneta Warme
Specialpedagog
Tfn: 0486-334 58
E-post: Agneta Warme

Postadress:
Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Aktuellt

Stängningsdag onsdagen den 17 maj för fritidshem/förskola/skola.

 

 

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se