Arbetsmarknadsenhetens tjänster

CV- dropin, råd och stöd

Välkommen på CV-dropin på måndagar mellan kl 10:00 – 12:00.  Vi hjälper dig att se över ditt CV och personliga brev, erbjuder intervjuträning inför arbetsintervju samt ger dig tips och råd på hur du kan hitta lediga jobb. Vi erbjuder även råd och stöd via telefon och e-post dagligen om du har frågor gällande jobb och arbetsliv.

Röd ruta kontaktuppgifter CV drop in och råd och stöd, tider

Vi arbetar med OCN-metoden. Det är en kvalitetssäkrad va­lideringsmetod. Med detta verktyg fokuserar vi på att lyfta fram grundläggande kunskaper och färdighe­ter för arbetslivet, där man får ett kompe­tensintyg på det man kan.

Om Arbetslivscentrum

Om arbetsmarknadsenheten
Om Arbetsmarknadsenhetens områden
Om FSLA
Om RESA
Om Secondhandbutiken Vågen och Vågens tjänster

Om Integrationsenheten