Påminnelse: enkät om äldreomsorgen
//Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Påminnelse: enkät om äldreomsorgen

Vi kommer med en vänlig påminnelse att svara på enkäten om äldreomsorgen. Enkäten gick ut under vecka 12 (slutet av mars) och har ni inte redan svarat på den önskar vi att ni gör det.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Under vecka 12 (mot slutet av mars) kommer enkäterna till den årliga undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”, att börja anlända till dem som är 65 år eller äldre och som är beviljade insatserna hemtjänst i ordinärt boende eller särskilt boende för äldre.
Enkäten går att svara på till och med 24 maj.

I förra årets sammanställning framkom till exempel att av de som svarade på enkäten ansåg 92% att man fått ett bra bemötande och 92% upplevde även att tryggheten hade ökat i jämförelse med året tidigare. Detta är två värden som ligger högre än riket i övrigt. Vilket vi i Torsås kommun är glada för.

Däremot hade Torsås kommun låg svarsfrekvens i förra årets undersökning, endast 29% av de som bodde på  särskilt boende för äldre besvarade enkäten själva och endast 63% av de som hade hemtjänstinsatser besvarade enkäten själva, vilket är lägre än rikssnittet. Detta är något som vi vill ändra på och hoppas att det är fler som vill hjälpa oss besvara den i år.

Viktigt för äldre personer att göra sin röst hörd

Vi vill poängtera att det är de äldre personernas egna åsikter som ska framgå i enkäterna. De som inte kan svara själva får gärna ta hjälp av till exempel någon anhörig, god vän eller god man.

Om personal ska hjälpa en äldre person att svara på enkäten så ska den äldre personen uttryckligen ha bett om hjälp med detta och personalen bör ha försäkrat sig om att det inte finns någon anhörig, vän eller god man som kan hjälpa till i första hand.

För de anhöriga och vänner, som svarar åt den äldre personen digitalt, finns det även frågor som är riktade direkt till er!

Vi hoppas att så många som möjligt ska besvara enkäten i år!