Stöd till utbildning för fler medarbetare med äldreomsorgslyftet
//Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Stöd till utbildning för fler medarbetare med äldreomsorgslyftet

Äldreomsorgslyftet är en flerårig satsning av regeringen för att öka antalet utbildade undersköterskor. Socialförvaltningen i Torsås kommun har tillsammans med Mörbylånga- och Kalmar kommun samarbetat med utbildningssamordnaren Kunskapsnavet och Axel Weudelskolan för att kunna erbjuda medarbetare att studera till undersköterska på arbetstid med bibehållen lön.

Sedan september 2020 har totalt fyra omgångar påbörjats med 22 deltagare från Torsås. I november 2022 påbörjades den sista omgången och i nuläget planeras inga fler omgångar då regeringen inte aviserat om fortsatt bidrag efter 2023.

Nytt för 2023 är att Torsås kommun erbjuder en möjlighet för medarbetare som har pågående studier på egen hand, exempelvis distansstudier, att studera på arbetstid med bibehållen lön fram till 31 december 2023. I juni har vi elva medarbetare med en överenskommelse och de studerar mellan 20 – 60 procent av deras arbetstid. Det utgår från medarbetarens önskemål och verksamhetens behov.

– Det är väldigt kul att vi i år har kunna ge stöd åt de medarbetare som på egen hand studerar till undersköterska och inte enbart de som har sökt till äldreomsorgslyftet, vilket inte passar alla, säger Sara Sandén, verksamhetsutvecklare.

Äldreomsorgslyftet är en intensiv utbildning där det inte finns utrymme för samma flexibilitet som när eleven läser på distans. Förhoppningen är att de som har pågående studier ges bättre förutsättningar att bli klara tidigare än beräknat då de får studera på betalad arbetstid.

– I början av 2023 såg vi att det fanns medel kvar från årets statsbidrag men det gick inte att starta en ny omgång då det i nuläget inte finns någon avisering om medel 2024, säger Sara Sandén. Det goda samarbetet med kunskapsnavet gjorde det möjligt att snabbt ställa om för att tillgodose Torsås kommuns behov att kunna kompetensutveckla nuvarande och framtida medarbetare i större utsträckning, avslutar Sara.

Läs mer:
De läser till undersköterska tack vare satsning
Tredje omgången av äldreomsorgslyftet startar till våren
Äldreomsorgslyftet för fjärde gången