fri att använda
//Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Äldreomsorgslyftet för fjärde gången

I november 2022 ytterligare en grupp sina studier till undersköterska genom  äldreomsorgslyftet som är ett samarbete mellan Torsås, Kalmar och Mörbylånga kommun där kunskapsnavet och Axel Weüdelskolan ansvarar för utbildningen. Totalt är det ca 24 deltagare från Kalmar och Torsås kommun som antagits, varav tre är från Torsås.

– Det är ett glädjande besked att vi kan starta den fjärde omgången av äldreomsorgslyftet och att vi har möjlighet att ge medarbetare möjlighet till utbildning på betald arbetstid, säger Sara Sandén, verksamhetsutvecklare på Torsås kommun. Det är genom statsbidrag som vi kan genomföra dessa satsningar och då det i nuläget inte har getts någon information om ytterligare medel finns det inga fler starter planerade.

Studierna kombineras med arbete i verksamheten. För att denna omgången ska bli klar till januari 2024 kommer medarbetaren ha studieförlagd tid under 8 helveckor och resterande tid under två dagar i veckan. När studierna är avklarade kan deltagaren titulera sig undersköterska.

– Kompetensutveckling bidrar till kvalitet och ökad trygghet hos medarbetare och brukare. Satsningen är ett steg i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Sara Sandén.

Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen och en del av EU kommissionens återhämtningsplan och syftar till att stärka kompetensen inom kommunal vård och omsorg genom att ge nya och befintliga medarbetare möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska. Satsningen ska skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Statsbidraget finansierar kostnaden för den tid den anställde studerar och är frånvarande i arbetet.

I och med den fjärde omgången har Torsås kommun möjliggjort för totalt 22 medarbetare att påbörja studier till undersköterska. Första och andra omgången som startade under 2020 och 2021 är nu klara med sina studier.

Tidigare texter om äldreomsorgslyftet

2020-09-16 Torsås kommun investerar i äldreomsorgen
2021-02-08 De läser till undersköterska tack vare satsning
2022-01-21 Tredje omgången av äldreomsorgslyftet startar till våren