Tredje omgången av äldreomsorgslyftet startar till våren
//Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Tredje omgången av äldreomsorgslyftet startar till våren

I april 2022 påbörjar två grupper med totalt sex deltagare omgång tre av äldreomsorgslyftet. Det är ett samarbete mellan Torsås, Kalmar och Mörbylånga kommun där kunskapsnavet och Axel Weüdelskolan ansvarar för utbildningen. Totalt är det ca 50 deltagare från tre kommuner som erbjuds platser i satsningen.

– Det är fantastiskt att vi har möjlighet att ge medarbetare möjlighet till utbildning på betald arbetstid, säger Sara Sandén, verksamhetsutvecklare på Torsås kommun.

Studierna pågår under två dagar i veckan i tre terminer och efter avklarade studier kan deltagaren titulera sig undersköterska.

– Kompetensutveckling bidrar till kvalitet och ökad trygghet hos medarbetare och brukare. Satsningen är ett steg i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Sara Sandén.

Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen och syftar till att stärka kompetensen inom kommunal vård och omsorg genom att ge nya och befintliga medarbetare möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska. Satsningen ska skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde studerar och är frånvarande i arbetet.

I och med den tredje omgången har Torsås kommun möjliggjort för totalt 15 medarbetare att utbilda sig till undersköterska. Första omgången som startade under hösten 2021 är nu klara med sina studier.