Om coronaläget. Gymnasieelever kan nu anmäla sig för mat Läs mer ›

//Bo, bygga, miljö, trafik /Kommun och politik /Kultur och fritid /Näringsliv och arbete /Omsorg och hjälp /Utbildning och förskola

Här finns allt om Corona

Uppdaterad 30  mars klockan 11:20

Här kan du se presskonferensen från Folkhälsomyndigheten idag, 30 mars, klockan 14.00. Läs gärna mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer på deras egen sida, här. På 1177 kan du läsa mer om läget i Kalmar län, just nu.

Här kan du som är gymnasieelev anmäla dig för avhämtning av skolmat.

 


Uppdaterad 27 mars 16:25

I dag har Torsås kommun hållit presskonferens med anledning av den allmänna smittspridningen av covid-19 i kommunen, samt att kommunen har aktiverat sin krisledningsnämnd.
Presskonferensen livesändes på Barometern och BLT.

Medverkande på presskonferensen: Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande, Håkan Petersson, kommunchef och Claes Wiridén, socialchef.

Se presskonferensen här

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor (S) om läget i kommunen.

 

Uppdaterad 27 mars klockan 08:00

Torsås kommun aktiverar krisledningsnämnden

Med anledning av pandemiläget i Torsås kommun har kommunen beslutat att inrätta en krisledningsnämnd som från och med nu tar över ordinarie beslutsgång i kommunen. Krisledningsnämnden är aktiv så länge kommunen bedömer att det finns ett behov. Krisledningsnämndens ordförande är Henrik Nilsson Bokor (S). Med anledning av detta bjuds pressen in till möte med Henrik idag, fredagen den 27 mars, klockan 15.00 i Torsås kommunhus.

Under gårdagen meddelade Region Kalmar Län att Torsås kommun har en allmän smittspridning av covid-19 i kommunen. Under rådande omständigheter är det av yttersta vikt att alla i Torsås kommun hörsammar Folkhälsomyndighetens uppmaningar:

 *Tvätta händerna ofta
 *Hosta och nys i armvecket
 *Undvik att röra ögon, näsa och mun
 *Undvik kontakt med sjuka människor
 *Stanna hemma om du är sjuk

Alla personer i riskgrupper och personer över 70 år ska undvika sociala kontakter. Anhöriga till äldre bör skjuta upp besök och hålla kontakt genom telefon eller på annat sätt. Det är också viktigt att hålla avstånd när man exempelvis är och handlar.
Alla vårdfrågor hänvisas till Region Kalmar Län. All aktuell information från kommunen finns på www.torsas.se.

Vad är en krisledningsnämnd? Så här fungerar den.

Är du äldre eller gymnasieelev och behöver hjälp med mat? Läs mer här!

Vill du göra en insats som volontär? Skicka epost till volontar@torsas.se eller ring 0486-33702.

Mer information från förvaltningarna finns här.Uppdaterad 26 mars klockan 18:10

Region Kalmar Län har idag konstaterat att vi har en allmän smittspridning av covid-19  i Torsås kommun.

Så här skriver regionen:

“Ett flertal personer har bekräftats sjuka i covid-19 i kommunen. Nu uppmanar smittskyddsläkaren invånarna att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. (…) Anhöriga till äldre släktingar eller personer i riskgrupper bör skjuta upp sina besök och hålla kontakt genom telefon eller på annat sätt. Det är också viktigt att hålla avstånd till andra människor när man exempelvis är och handlar.”

Mer information om hur kommunen hanterar situationen framöver kommer i morgon klockan 08.00.

Är du äldre, eller gymnasieelev, och behöver hjälp med mat? Här finns mer information från förvaltningarna.


Uppdaterad 26 mars 11:20

Behöver du hjälp med enkla saker som att låna böcker eller få hjälp med att gå ut med hunden, eller vill du hjälpa till? Ring kommunens volontärkoordinator på 0486-33702 eller skicka ett mail till volontar@torsas.se.

Vill du ladda ner och skriva ut? Här finns info i PDF-format: Folder Corona 200326. Denna broschyr finns även att hämta i Torsås kommuns reception.

Är du äldre eller gymnasieelev och behöver hjälp med mat? Läs mer här!


25 mars 20:40

Här får du träffa några av de chefer som arbetar i Torsås kommuns förstärkta ledningsgrupp. Ledningsgruppen följer utvecklingen i landet, länet och kommunen dagligen för att kunna förbereda kommunen för utvecklingen framöver.

 


Uppdaterad 24 mars 09:20

Dagens pressträff på Folkhälsomyndigheten, angående läget kring coronaviruset, sker klockan 14.
Inbjudan här.
Länk till You Tube-kanalen, där träffen sänds live, här.

Information gällande handläggningstiden för ekonomiskt bistånd:
Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd i Torsås kommun kan komma att förlängas. Det kan även ta längre tid att få svar via telefon eller mail. Detta på grund av rådande omständigheter gällande Covid-19.

Här kan du ladda ner material från kommunen om coronaviruset och skriva ut därhemma. Riktar sig speciellt till brukare inom hemtjänst och hemsjukvård. Folder Corona200319

Hur du som vuxen kan prata med ditt barn om Corona-viruset
Bris tips till vuxna, hur man kan prata med sina barn, i samarbete med krisinformation.se, finns här. Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

 


Uppdaterad 23 mars klockan 08:55

OBS! Information gällande handläggningstiden för ekonomiskt bistånd:
Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd kan komma att förlängas. Det kan även ta längre tid att få svar via telefon eller mail. Detta på grund av rådande omständigheter gällande Covid-19.

Här kan du ladda ner material från kommunen om coronaviruset och skriva ut därhemma. Riktar sig speciellt till brukare inom hemtjänst och hemsjukvård.
Folder Corona200319Uppdaterad 20 mars klockan 13:00

Åtgärder för att stötta Torsås lokala näringsliv

Stora delar av näringslivet är hårt drabbat av effekterna med Corona-viruset. Vi får många samtal från företag som är ansträngda. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen men det kommer behövas mer. Det är också viktigt att företag kontaktar sina branschorganisationer för att det på det sättet förmedla lägesbilder från det vårt lokala näringsliv.

Även kommunerna runtom i landet behöver göra insatser för att näringslivet ska kunna övervintra den kris som vi nu går igenom. Därför har de politiska partierna i Torsås enats om följande åtgärder.

  1. Tillsynsbesök från kommunen som inte bedöms akuta skjuts upp.
  2. Betalningar av företags fakturor avseende kostnader för vatten – och avlopp samt fjärrvärme kommer att behandlas positivt genom att dessa fakturors betalning får förfallodatum 90 dagar netto istället för gängse 30 dagar.
  3. Leverantörsfakturor av varor och tjänster till den kommunala verksamheten inkomna efter dagens datum kan räkna med betalning inom 14 dagar.
  4. Finns önskemål om anstånd med hyror från företag som hyr lokaler av Torsås kommun kan detta komma att lämnas. Det vore önskvärt om även privata fastighetsägare konstruktivt försöker göra detsamma.
  5. Kommunens näringslivssamordnare Anna-Kristina Van Craen står till förfogande för rådgivning och ledsagning gällande de förslag som nu genomförs av Torsås kommun, riksdag och regering.
  6. Kommunen är konstruktivt öppen för ytterligare insatser – dialogen med näringslivet fortsätter. Uppstår behov om fler insatser så prövas dessa kontinuerligt. Vi måste alla hjälpas åt i dessa tider.

Beslutet har förankrats hos samtliga gruppledare för de politiska partierna 2020-03-20. Beslutet är taget som ett ordförandebeslut och kommer att delges kommunstyrelsen som ett delegationsbeslut på nästkommande ordinarie möte.

För mer information:
Henrik Nilsson Bokor (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Mona Magnusson (S)
1:de vice ordf. Kommunstyrelsen tillika
ordförande i Torsås fjärrvärmenät AB

Christofer Johansson (C)
2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Håkan Petersson
Kommunchef

 

 

Från Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor och Kommunchef Håkan Petersson:

Utvecklingen kring coronaviruset går snabbt. Många i Torsås kommun känner oro inför det som händer. Vi vill berätta om hur vi arbetar för att få din vardag att fungera även under ovanliga omständigheter.

Först och främst vill vi rikta ett stort och varmt tack till all personal på kommunen. Ni står inför en mycket speciell arbetssituation och ni arbetar hårt för att allt ska fungera som vanligt. Veckorna framöver kan bli avgörande. Utan er skulle inte verksamheten fungera.

Vi följer noga allt som händer, både på riksnivå och här i länet. Väldigt mycket av det vi hör utgår ifrån ett Stockholmsperspektiv. Läget i Torsås kommun är inte det samma som i Stockholm. Vi är ännu inte allmänt sjuka i vår del av Sverige. Därför ska vi alla, så länge vi är friska, gå till jobbet som vanligt. Det är solidariskt att vara hemma när man är sjuk, men det är också solidariskt att gå till jobbet när man är frisk. Både dina kollegor och samhället kan vara i stort behov av dig framöver.

Just nu märker vi inte av någon större påverkan i vår verksamhet. Men vi förbereder oss för en annan situation. Vi har sedan tidigare en planerad ordning för hur saker ska hanteras i verksamheterna. De basala behoven går alltid först. Vi arbetar just nu oavbrutet med dessa frågor. Vi har avsatt extra resurser för det.

Vi står beredda, men även din hjälp kan komma att behövas framöver. Det kan innebära frivilligarbete och vi hoppas att du skulle vilja hjälpa till. Redan nu kan du tänka på att stötta det lokala näringslivet.

Vi skulle slutligen vilja uppmana alla att lyssna till myndigheternas råd. Låt oss i dessa tider hålla huvudet kallt och hjärtat varmt.

Med vänliga hälsningar

Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande
Håkan Petersson, kommunchef

 


Uppdaterad 19 mars klockan 10:00

Information från smittskyddsläkaren och länsstyrelsen angående stängning av grundskolor och förskolor

Smittskyddsläkaren och länsstyrelsen ger fortsatt rådet att nationella rekommendationer ska följas när gäller stängning av grundskolor och förskolor.

Det innebär att grundskolor och förskolor hålls öppna, men att alla förbereder för en eventuell stängning om de nationella riktlinjerna ändras.

Konsekvensen av att stänga grundskolor och förskolor kommer att bli mycket märkbar både inom vård och omsorg och inom annan samhällsviktig verksamhet och det är därför av största vikt att de hålls öppna.

Se även samlad information från Folkhälsomyndigheten, här.

Hälsningar
LISA LABBÉ SANDELIN
Smittskyddsläkare i Kalmar län

På 1177 hittar du läget i Kalmar län just nu.
Nedan eftermiddagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten.


Uppdaterad 18 mars 

Här kan du ladda ner nyproducerat material från kommunen om coronaviruset och skriva ut därhemma. Riktar sig speciellt till brukare inom hemtjänst och hemsjukvård.

Folder Corona


Uppdaterad 17 mars klockan 17:35

Pressmeddelande från Kalmarsunds gymnasieförbund, 17/3: 
Kalmarsunds Gymnasieförbund går över till distans- och fjärrundervisning

På 1177 hittar du läget i Kalmar län just nu.
Har du Facebook kan du följa “Krissamverkan Kalmar län”, Länsstyrelsen Kalmar län.


Uppdaterad 16 mars klockan 16:40

På 1177 hittar du läget i Kalmar län just nu.

Region Kalmar håller chatt i eftermiddag/kväll på sin Facebook-sida, klockan 17.30-19.00. Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare, samt Johan Rosenqvist, hälso-och sjukvårdsdirektör besvarar frågor i kommentarsfältet.

Kommunen håller ett förkortat kommunfullmäktige i kväll. Läs mer här.


Pressmeddelande från Torsås kommun, 12/3 kl. 17.15

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är mycket hög risk för smittspridning av Coronaviruset i landet. Då äldre personer tillhör de mer känsliga, är det mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden. Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorgen och vård av äldre, inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör undvika besök som inte är nödvändiga, och aldrig göra ett besök på sjukhus och äldreboenden om man har tendenser till luftvägsinfektion.

Torsås kommun ser att det redan idag finns en högsjukfrånvaro i hemtjänsten. Följande har därför beslutats av socialförvaltningen:

·Insatser i hemtjänsten som städ, tvätt och promenader och ledsagning kommer inte att genomföras.

·Vissa tillsynsinsatser hos personer som själv kan larma kommer att ställas in.

·Arbetsplatsträffar i hemtjänst och nattpatrullses över för att omfördela tid och resurser till övriga delar i hemtjänsten

·Åtgärder som vidtas är för att omfördelapersonal till hemtjänsten.

Alla kommunala matsalar slutar att servera mat till externa besök, alltså exempelvis Mariahemmet och skolmatsalen. Även Träffpunkterna kommer att stängas från och med nu.

Torsås kommun måste i det här läget prioritera uthållighet och tillgänglighet. För anställda gäller restriktivitet för möten och resor som inte är absolut nödvändiga. Undersök alltid möjligheten till webb-konferenser.

Deltagande i utbildningar och konferenser skall också ses över, liksom verksamhetsbesök. Såväl interna som externa aktiviteter och evenemang bör senareläggas. Samtliga anställda uppmanas att följa de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.


Här kommer lite frågor och svar. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kan jag besöka min anhöriga?
I nuläget gäller återhållsamhet med besök. Besök avrådes bestämt om man har förkylningssymptom. Detta för att skydda de mest sköra äldre.

När smittar Corona?
Vad man vet idag så smittar Corona när man har förkylningssymptom. Så länge man är frisk smittar man inte. Då kan man både arbeta som vanligt och gå i skolan. Besöksrestriktioner för äldre gäller som en extra säkerhetsåtgärd.

Varför omfördelas personalen i hemtjänsten just nu?
Omsorgen har för närvarande en ansträngd situation oavsett Corona. Socialförvaltningen vidtar dessa åtgärder för att omfördela resurserna där de bäst behövs. Torsås kommuns fokus ligger just nu på att prioritera uthållighet och tillgänglighet.

Vad händer om många anställda blir sjuka?
Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först.

Om jag inte får besöka min anhörig, hur vet jag då hur personen mår?
Vi förbjuder inte besök utan uppmanar till restriktivitet och sunt förnuft, se ovan.

Hur länge kommer det här att pågå?
Som det ser ut nu, troligen flera månader. Dock är det viktigt att följa rapporteringen då omständigheterna kan förändra sig snabbt. Syftet med åtgärder från myndigheterna är att om möjligt få smittspridningen att gå långsammare och därmed avlasta sjukvården. För mer information om sjukvården, besök www.regionkalmar.se.


Uppdaterad 12 mars 07:57

För att få en uppdaterad bild av situationen angående Corona-viruset bör man söka information på Folkhälsomyndigheten och via sjukvårdsupplysningen eller Region Kalmar i första hand.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns vanliga frågor och svar om viruset (även på engelska, kinesiska persiska). Här finns även aktuell information om läget i världen. Du kan också ringa 113 13 för mer information. Mer om detta nummer finns här.

Krisinformation har en samlingssida om viruset från alla myndigheter här.

Du kan även hitta information på sjukvårdsupplysningen, 1177.

///

The Corona-virus has been detected in Sweden. Information about the Corona-virus can be found in English here, on the WHO-webb.

If you have been travelling, you can find information here, in English, Chinese and Persian.