fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Rättelse angående provtagning

I en text i Barometern den 8/5 framstår det som om Torsås kommun har fattat ett beslut att inte provta sin personal, samt att Region Kalmar Län stöttar kommunen i detta beslut. ”Torsås kommuns hållning stöds av regionens smittskyddsläkare Lisa Labbé Sandelin,” uttrycks det.

För att inte förvirring ska uppstå hos allmänheten vill Torsås kommun upplysa allmänheten om att kommunen inte har någon möjlighet att besluta om provtagning. Det är enbart Region Kalmar Läns ansvar, var och när provtagning sker, och kommunen har att rätta sig efter regionens beslut.

Kommunen hoppas att detta reder ut eventuella missförstånd i frågan.

Här är Torsås kommuns coronasida.