fri att använda
//Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd

Torsås kommun investerar i äldreomsorgen

I september startar första utbildningssatsningen inom äldreomsorgslyftet i Torsås kommun. Satsningen bedrivs i samarbete med Mörbylånga och Kalmar kommun där Kunskapsnavet ansvarar för utbildningen. Tillsammans påbörjar 24 medarbetare inom äldreomsorgen studier den 22 september 2020, varav sju är tillsvidareanställda medarbetare i Torsås kommun.

Omfattningen av satsningen, 7 utbildningsplatser, är stor i den lilla kommun som Torsås är. Studierna pågår under två dagar i veckan i tre terminer och efter avklarade studier kan deltagaren titulera sig undersköterska.

Kompetensutveckling bidrag till utveckling och kvalitet samt ökad trygghet hos medarbetare och brukare. Satsningen ses därför som ett steg i kommunens arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare.

Äldreomsorgslyftet är en satsning från regeringen och syftar till att stärka kompetensen inom kommunal vård och omsorg genom att ge nya och befintliga medarbetare möjlighet att genomgå utbildning till undersköterska. Satsningen ska skapa fler tillsvidareanställningar på heltid inom äldreomsorgen. Staten finansierar kostnaden för den tid den anställde studerar och är frånvarande i arbetet. Totalt omfattar satsningen 2,2 miljarder kronor under 2020/2021 i Sverige.