Skärpta rekommendationer förlängs Läs mer ›

Familj sökes för marknadsföringsfilm!

Är du och din familj intresserade av att delta i arbetet med att marknadsföra Torsås kommun? Då ska du läsa vidare!

Torsås kommun ska intensifiera arbetet med att locka besökare till Torsås kommun i syfte att främja turism och inflyttning. I det arbetet ska vi skapa en marknadsföringsfilm som ska belysa vad ett gott liv i en livskraftig kommun innebär. Filmen ska visas på exempelvis hemsidan och i sociala medier.

Beskrivning:

Filmen ska lyfta fram platser som kan framhäva Torsås kommun. Det ska göras under alla fyra årstiderna. Det genomgående temat kommer att vara Hav och skog, vilket ligger i linje med Torsås kommuns slogan Livskraft från hav till skog. Lugnet och atmosfären ska vara genomgående i filmen, men den ska också visa på de möjligheter som finns gällande fysiska aktiviteter och friluftsliv.

Intresseanmälan:

Om du och din familj är intresserade av att delta, skicka en intresseanmälan till anders.adelgren@torsas.se senast söndagen den 2/5.

Ange:

·       Namn och ålder på samtliga familjemedlemmar.

·       Varför just ni vill vara med.

·       Hur mycket ni kan tänka er att vara med – under en eller flera årstider.

·       Kontaktuppgifter – telefonnummer och mejladress.

Om du har frågor, kontakta Anders Adelgren: anders@adelgren.se, 0486-333 82.

Välkommen med din intresseanmälan!