Resultat av livsmedelskontrollen

Kommunen kontrollerar regelbundet hur livsmedelsföretagen uppfyller kraven i gällande livsmedelslagstiftning. Kontrollerna genomförs på serveringar, butiker, tillverkare samt i kommunala kök i skolor och i omsorgen.

Syftet med kontrollerna är att du som konsument ska få säkra livsmedel. Det innebär att maten ska vara märkt på rätt sätt och att du inte riskerar att bli sjuk av den. Du ska inte heller bli lurad av felaktig marknadsföring eller märkning.

Kontrollen är riskbaserad

Det innebär att verksamheter som hanterar känsliga livsmedel eller har stor produktion kontrolleras oftare än små verksamheter med mindre riskfylld hantering.

Företaget får en rapport efter kontrollen

Kontrollstatistik 2020
Totalt antal kontroller 37
Antal planerade kontroller 36
Antal uppföljande kontroller 1
Totalt antal kontroller med avvikelser 15
Andel kontroller med avvikelse 41%
Antal föreläggande 0
Antal förbud 0

Efter kontrollen skickas en rapport till verksamheten. I den framkommer vilka lagstiftningsområden vi har gått igenom och om vi noterat avvikelser. Har vi noterat avvikelser så gör vi en uppföljande kontroll, antingen genom ett nytt besök på plats eller vid nästa ordinarie besök. Det beror på vilken typ av avvikelse som noterats.

Övrig information

Inför 2021 fanns följande objekt registrerade i kommunen. Vill du ta del av en kontrollrapport från ett livsmedelsobjekt är ni välkomna att höra av er till bygg- och miljöförvaltningen.