Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Kartprodukter

Vi producerar olika slags kartor, både storskaliga och småskaliga.

Några exempel är bland annat primärkartan som innehåller redovisning av byggnader och administrativa uppgifter, vägar, höjdkurvor, markdetaljer med mera och nybyggnadskartan som ligger till grund för ansökan om bygglov. Den krävs i samband med nybyggnad och i vissa fall vid tillbyggnad. Den innehåller bland annat berörd fastighets läge i plan samt en redovisning av vatten- och avloppsledningar samt eventuella fjärrvärmeledningar.

Kartorna kan man även få digitala och kan därför levereras och ritas ut med valfritt innehåll och i valfri skala. Observera att de digitala kartorna omfattas av upphovsrätt och får endast användas mot avgift enligt taxa.
Priser och avtal

Prisexemplen nedan enligt gällande taxa.
» Grovutstakning: Halva kostnaden för finutstakning (momsfritt)
» Finutstakning för max 199kvm byggnad och max fyra punkter: 8 370 kr (momsfritt)
» Tillfälliga mätpunkter: 1 744 kr, för fler än 3 punkter tillkommer en avgift på 581 kr/punkt (inkl 25% moms)
» Nybyggnadskarta: 6 975 kr och uppåt (momsfritt)
» Digital karta, primärkarta: 1 479 kr/ha med höjder (inkl moms 6%)

Det finns två olika avtal som du som kund kan komma i kontakt med när du köper digital karta av oss. Dessa är nyttjanderättsavtal och MBK-avtal, läs mer här.

Beställa karta

Avtalet används då en digital karta köpts och ska användas i ett särskilt syfte. I detta avtal förbinder sig kunden att endast använda materialet för det specifika ändamålet. På produkter som framställs av materialet ska det tydligt framgå att Samhällsbyggnadsförvaltningen i Torsås kommun har upphovsrätt.
OBS – just nu har vi problem med beställningen av kartprodukter. Vi arbetar på att det ska vara löst inom kort.