Distansundervisning vecka 9 för årskurs 7, 8 och 9 Läs mer ›

Lediga tomter

Drömmer du om ett boende nära havet? I Torsås går det att göra verklighet av drömmen om ett kustnära boende. Hos oss finns havsnära tomter. Tomterna är 800 m2 – 1400 m2 och finns främst i Bergkvara, Söderåkra och Torsås.

Tomtpriser
Kommunal tomtmark: 50 kr/m2 (plus avstyckningskostnad)
Kommunal industrimark: 10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad)
Utanför planlagt område maximerat till 3 000 m2: 10 kr/m2 (plus avstyckningskostnad/fastighetsreglering).
Planlagd mark för handelsändamål: 25 kr/m2 (plus avstyckningskostnad)

Klicka på kartan nedan för att hitta din lediga dröm-tomt.