fri att använda
//Kommun och politik /Omsorg och stöd

Tre konstaterat smittade vårdtagare på Mariahemmet

Efter provtagning av vårdtagare har smittskyddsenheten konstaterat tre smittade vårdtagare på Mariahemmet i Torsås. På uppdrag av smittspårningsenheten kommer det nu genomföras en provtagning av 64 personer på Mariahemmet, både vårdtagare och ur personalen. Alla fall som hittills har konstaterats finns inom en begränsad grupp.

De anhöriga som är berörda av händelseförloppet har, och kommer fortlöpande, att informeras om vad som gäller.
Torsås kommun vill med anledning av den uppkomna situationen återigen uppmana allmänheten med att vara oerhört restriktiv med besök till kommunens särskilda boenden.

Till sidan med alla nyheter om covid-19