fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Skäppevik och Södra Björkenäs

Ett förslag till detaljplan har upprättats för Gata 3:7 m fl – Skäppevik och Södra Björkenäs söder om Bergkvara.

Samråd och granskning är viktiga delar i planeringsprocessen. De behövs, dels för att få tillgång till den kunskap som finns angående det aktuella området, dels för att ge information till de berörda, som även får möjlighet att framföra synpunkter på det framlagda förslaget.

Förslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida samt i Kommunhusets reception och kan granskas fr o m måndag den 14 november 2022 t o m onsdag den 7 december 2022. Kommunhusets adress är Allfargatan 26 i Torsås.

Den 28 november 2022 kl 12.00-18.00 kommer personal att finnas på plats i receptionen för att svara på frågor och ta emot synpunkter.

Förslaget kommer även att visas via videolänk den 29 november kl 17.00.
Anmälan till videolänk sker till samhallsbygginfo@torsas.se.

Mer info: Gata 3:7 m fl – Björkenäs och södra Skäppevik