Pep-dag för allmänheten på Sahara
//Kultur, fritid och turism /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Pep-dag för allmänheten på Sahara

Söndagen den 10 september anordnar Fritidsbanken den årliga Pep-dagen. På Sahara aktivitetsområde kommer då ett antal föreningar, verksamheter och engagerade privatpersoner att inspirera allmänheten till en aktiv fritid där
rörelseglädje står i fokus.

Pep-dagen arrangeras för andra gången i Torsås kommun, men har funnits längre i Sverige.

– Vi ser fram emot dagen och tycker att konceptet är otroligt viktigt, speciellt i ett samhälle där vi behöver fokusera på vår fysiska och psykiska hälsa, säger Åsa Svensson, ansvarig på Fritidsbanken.
– Vi är väldigt tacksamma att så många engagerade delar vår uppfattning och är på plats för att ge besökarna en möjlighet att hitta sin egen rörelseglädje, säger Åsa.
– I dagsläget är åtta föreningar och verksamheter anmälda, men mest troligt blir det fler medverkande.

I år sammanfaller Pep-dagen med den suicidpreventiva dagen, något som också uppmärksammas. Rörelseglädje och en aktiv fritid är några av åtgärderna vi kan göra för att minska den psykiska ohälsan i samhället.

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor håller ett tal på temat innan Pep-dagen invigs.

Pep-dagen inleds med tal och kick-off kl. 11.00. Dagen avslutas kl. 13.30. Allmänheten är varmt välkomna!
Affisch Pep Dagen 2023