nyhetsbild för användning en gång
//Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Nominera till socialnämndens kvalitetspris 2022

Välkommen att skicka in nomineringar till Socialnämndens kvalitetspris 2022!
Socialnämnden kvalitetspris är ett pris som delas ut till en person eller enhet inom socialnämndens verksamheter. Priset instiftades 2019.

Kommuninvånare i Torsås kommun, brukare/klienter, anhöriga eller enskild medarbetare har möjlighet att nominera någon till detta kvalitetspris. Verksamheter, arbetslag eller medarbetare kan också själva ansöka om kvalitetspriset.

I nomineringen ska det tydligt framgå hur personen eller verksamheten har arbetat med ett tydligt brukar-/klientfokus, systematiskt utvecklat en god och hållbar arbetsmiljö eller gjort särskilda prestationer.

Nomineringen ska vara inskickad senast den 30 april!

Läs om utdelningen 2021: Första kvalitetspriset utdelat