fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Kort information om vaccinering

Den kommande vaccinationen är Regionens ansvar, Kommunerna får uppdrag av regionerna för att genomföra vaccinationerna. Vaccinationerna kommer att ske i fyra faser:
*Personer inom äldreomsorgen och personal.
*Personer över 70 år där de äldsta vaccineras först.
*Personer 18-69 inom riskgrupper
*Övriga personer över 18 år.

Syftet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 är att ge ett tidigt skydd till de personer som har störst risk att bli allvarligt sjuka i covid-1. Vacciner levereras löpande i flera omgångar, och till en början i begränsade volymer. Tillgången till ett vaccin avgör hur snabbt det går att erbjuda vaccination mot covid-19 till fler grupper. Det är utgångspunkten i rekommendationer till regioner och kommuner för deras arbete med att utföra vaccinationerna.

Till sidan Allt om Covid-19 för fördjupad information om detta.