fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Utvalda nyheter

Avstängd bro mellan Ödet och Villagatan

Från och med 12/9 till och med 22/9 (OBS- ändrad tid från 15/9) är gångvägen mellan bron vid Ödet och Villagatan avstängd, på grund av grävarbete.
Detta för att iordningsställa våtmarken vid Villagatan.

Läs mer: Kommunen återskapar svämplan (torsas.se)