Används endast i samband med denna nyhet
Ett så kallat svämplan ska återskapas mellan Villagatan och Ödet.
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Kommunen återskapar ”svämplan”

Runt 16 augusti 2023 (obs, ändrat datum) påbörjar kommunen arbetet med att skapa ett så kallat svämplan i området mellan Villagatan och Ödet i Torsås samhälle, se bild nedan.

Åtgärden görs för att hålla kvar och fördröja vattnet när det är höga vattenflöden och vattennivåer i Torsåsån. Åtgärden innebär inte  att det står vatten i området året om, utan endast då det är mycket vatten i omlopp.

Åtgärden är ett försök att klimatsäkra samhället och hålla kvar vatten, där det är möjligt. De massor som grävs upp, kommer vi att använda vid sluttäckning av Hallagärde avfallsdeponi.

Vi ber om ursäkt i förskott och hoppas att ni har överseende med ljud och damm som kan uppkomma i samband med att arbetet utförs.

Arbetet kommer ske under dagtid under ca 3 veckor från ca 16 augusti 2023.