Avstå besök på Solgläntan
//Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utvalda nyheter

Avstå besök på Solgläntan

Med anledning av positiva Covidfall på Solgläntan ber vi besökare att så långt det är möjligt avstå besök till boendet. Smittspårning pågår. Vid frågor kring pågående situation kontakta avdelningschef Annelie Virveus eller Socialchef Carina Bergman.
Ovanstående personer nås via kommunens servicecenter 0486-331 00.

För övrigt: På grund av fortsatt hög personalfrånvaro i omsorgen är Gata Park behjälpliga med att vissa matportioner till brukare inom omsorgen. Detta kan innebära att maten inte levereras vid samma tidpunkt som tidigare.

Fler nyheter om covid-19 i Torsås kommun