Politiker och problem med inlogg? Hjälp finns här Läs mer ›

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen sköter Torsås kommuns alla byggnader. Förvaltningen är ny sedan årsskiftet 2019/2020. Förvaltningen har även hand om gator, vägar, parker, badplatser, hamnar och övriga allmänna platser. Förvaltningen har tagit över TFAB:s fastighetsbestånd.

 

Gata/Parkavdelningen

Ansvarar för kommunens alla gator, vägbelysningar, enskilda vägar, parker, lekplatser, fritidsanläggningar skogar och hamnverksamhet. Arbetsuppgifter:

Gator: Underhållsarbeten, vinterväghållning och renhållning.
Vägbelysning: Ca 1 800 st ljuspunkter.
Enskilda vägar: Underhållsentreprenad, 22 mil grusväg, 8 mil belagd väg.
Parker: Planteringar, Gräsytor, säsongsplanteringar med lök/vår-, sommar- och hösttema. Utsmyckningar och div projekt.
Lekplatser: Minst en plats i varje tätort. Underhåll, besiktning, sand.
Fritidsanläggningar: Sahara, elljusslinga, stenmjölsplan, badplatser.
Skogar: Cirka 100 hektar, mest samhällsnära skogar.
Ansvarar för drift och underhåll av Bergkvara hamn

 

Fastighetsavdelningen

Ansvarar för kommunens 40 fastigheter. Tillhandahåller ändamålsenliga lokaler, det vill säga goda miljöer och samtidigt kostnadseffektiva lokalerna och fastigheter. Arbetsuppgifter:

Förvaltar kommunens 40 fastigheter
Ansvarar för fastigheternas planerade och akuta underhåll
Ansvarar för inhyrda lokaler
Fastighetsskötsel, lokalvård
Nybyggnation
Lås, larm och brand
Drift och ventilation