Ny sida besvarar frågor om vaccin Läs mer ›

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Teknik- och fastighetsförvaltningen sköter Torsås kommuns alla byggnader. Förvaltningen har även hand om gator, vägar, parker, badplatser, hamnar och övriga allmänna platser. Förvaltningen bildades vid årsskiftet 2019/2020 och har tagit över TFAB:s fastighetsbestånd.

Vill du felanmäla? Här finns sidan för felanmälan
Sök kontakter inom Torsås kommun
Till huvudsidan för Bo, miljö och trafik på Torsås kommuns hemsida

Så här är Teknik- och fastighetsförvaltningen organiserad

Gata/Parkavdelningen

Ansvarar för kommunens alla gator, vägbelysningar, enskilda vägar, parker, lekplatser, fritidsanläggningar skogar och hamnverksamhet. Arbetsuppgifter:

Gator: Underhållsarbeten, vinterväghållning och renhållning.
Vägbelysning: Ca 1 800 st ljuspunkter.
Enskilda vägar: Underhållsentreprenad, 22 mil grusväg, 8 mil belagd väg.
Parker: Planteringar, Gräsytor, säsongsplanteringar med lök/vår-, sommar- och hösttema. Utsmyckningar och div projekt.
Lekplatser: Minst en plats i varje tätort. Underhåll, besiktning, sand.
Fritidsanläggningar: Sahara, elljusslinga, stenmjölsplan, badplatser.
Skogar: Cirka 100 hektar, mest samhällsnära skogar.
Ansvarar för drift och underhåll av Bergkvara hamn

Frågor gällande enskilda vägar kontakta:

Handläggare Anne-Charlott Harrysson, tel: 0486-33 213
e-mail: anne-charlott.harrysson@torsas.se

Fastighetsavdelningen

Ansvarar för kommunens 40 fastigheter. Tillhandahåller ändamålsenliga lokaler, det vill säga goda miljöer och samtidigt kostnadseffektiva lokalerna och fastigheter. Arbetsuppgifter:

Förvaltar kommunens 40 fastigheter
Ansvarar för fastigheternas planerade och akuta underhåll
Ansvarar för inhyrda lokaler
Fastighetsskötsel, lokalvård
Nybyggnation
Lås, larm och brand
Drift och ventilation

Frågor gällande vårt fastighetsbestånd kontakta:

Förvaltare Veronica Sanaksenaho, tel: 0486-33 235
e-mail: veronica.sanaksenaho@torsas.se

Förvaltare Ingemar Skotheim, tel: 0486-33 272
e-mail: ingemar.skotheim@torsas.se