Lämna valsedlar

Här kan partier läsa om hur de ska göra för att lämna valsedlar i EU-valet.

Torsås kommun tillhandahåller endast valsedlar som enligt lag alltid ska finnas tillgängliga på samtliga röstmottagningsställen i kommunen. I EU-valet gäller det blanka valsedlar och valsedlar för partier som vid något av de två senaste europaparlamentsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet och som begärt utläggning.

Partier som deltar i valet, men som inte tillhör enprocentspartierna, ansvarar själva för att leverera valsedlar till röstmottagningsställena i kommunen samt att se till så valsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår.

Leverans av valsedlar kan tidigaste ske på val-och röstningslokalens öppettid samt en timme innan lokalens öppning den 22 maj samt den 9 juni. Valsedlar ska lämnas över till en röstmottagare. Enligt lag är det enbart röstmottagare som får placera ut valsedlar i valsedelstället.

När en partirepresentant levererar valsedlar till ett röstmottagningsställe får de inte bära partisymboler eller annan propaganda som uppfattas bära sådant politiskt budskap som otillbörligt kan påverka väljare i deras val.

Länk till öppettider förtidsröstning

Länk till öppettider valdag