Sjukanmälan grundskola

Quiculum skola – frånvaro/sjukanmälan

Här kan du som vårdnadshavare sjuk-/frånvaroanmäla ditt barn samt kontrollera registrerad närvaro/frånvaro. Du kan också se ditt barns klasslista och elevdokumentation. Du kan även ändra dina kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer.

I Quiculum loggar du in med e-legitimation, klicka på länken frånvaro/sjukanmäla, välj skola och därefter loggar du in med BankID.

Du kan även sjukanmäla ditt barn via:

Telefon till 0486-12 11 20 (talsvar)

Sjukanmälan ska göras varje dag som ditt barn är sjukt och före klockan 07.55.