Arbetsmarknadsenheten Vågen

Mål

Målet är att få individer ut i den öppna arbetsmarknaden eller utbildning

Syfte

Vårt syfte är att skapa och utveckla strukturer för att öka kompetensen och stärka individer för att möta arbetsmarknadens krav och därmed öka sina möjligheter att komma in på den öppna arbetsmarknaden eller utbildning

Pedagogisk tanke

Vår pedagogiska tanke kan beskrivas som en treklöver:

  • KASAM
  • Rutiner och daglig struktur
  • Balans

KASAM

Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv, vi vill stärka individens känsla av sammanhang genom att verka för att deras vardag ska bli mer begriplig, hanterbar och meningsfull.

Rutiner och daglig struktur

Rutiner och igenkännande är avgörande när man ibland befinner sig i ”kaos”. Förutsägbarhet i vardagen är en trygghet.

Balans

Vi arbetar med att individer i första hand ska få ”landa” och känna sig trygg. Balans mellan att ”landa” och integration är en viktig framgångsfaktor.