Om coronaläget. Torsås kommun erbjuder matservice Läs mer ›

Här finns allt om Corona

Uppdaterad 3 april 07:30

Är du 70 år eller äldre? Tillhör du en riskgrupp? Lever du ensam och har nära och kära på annan ort? I så fall kan Torsås kommun bistå dig med matservice som innebär att du kan få beställda matvaror hemkörda.

Erbjudandet riktar sig till medborgare som inte uppbär hemsändningsbidrag via kommunens omsorgsförvaltning och gäller under den period som Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessa grupper att stanna hemma på grund av Coronaviruset, covid-19.

 

Så här går det till:

De butiker som kan väljas är Ica Möre i Söderåkra, Ica Torsås, Coop Torsås och Tempo Gökalund.

Du gör din beställning enligt följande. Ring eller maila till Torsås kommuns extrainsatta personal för matservice. Telefonnummer 0486-33301 eller 33309. Mailadress matservice@torsas.se .

Vi tar emot beställningar två dagar i veckan: måndagar och onsdagar mellan klockan 08.00 och 12.00. Namn, adress, telefonnummer och ålder ska anges. Eventuellt kundnummer hos respektive butik anges. Beställningen ska vara mycket detaljerad, exempelvis:

Lingongrova
2l Arla Mellanmjölk
500g blandfärs färsk
Felix ketchup

Varor kan vara slut och ersättningsvara väljs av butiken eller stryks från beställningen.

Beställningarna sammanställs av Torsås kommuns personal och tas till den valda livsmedelsbutiken. Livsmedelsbutiken plockar varor, skannar dem och tar betalt.

Butikerna kan ha olika betalningsmöjligheter. Via betalkort, fakturering alternativt Babs-maskin som då hanteras av den som kör ut varorna.
Betalkortsnummer måste kommuniceras direkt till vald butik. Inga kreditkort, betalkort eller kontanter kommer att hanteras av Torsås kommuns personal.

Utkörning av varor sker tisdagar och torsdagar mellan klockan 10.oo och 15.00. Varorna hämtas, körs ut och levereras av Torsås kommuns personal. Ange gärna en plats där matkassen kan ställas.

Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena.

Med vänlig hälsning
Torsås kommuns extrainsatta matservice

 


 

Uppdaterad 2 april 10:40

Information till anhöriga och allmänhet om åtgärder på våra äldreboenden

Med anledning av att vi nu har en allmän smittspridning av covid-19 i kommunen, vill Torsås kommun informera om vad socialförvaltningen har vidtagit för åtgärder för att minska smittspridning men också vad ni som anhöriga kan tänka på för att skydda de äldre.

*Vi har bland annat stängt växelvården och matsalen på Mariahemmet och vissa insatser har inte utförts.
*Vi har inte haft APT och andra möten för personal.
*Vi har också begränsat personalens rörlighet, det vill säga att personal arbetar i så stor utsträckning som möjligt i samma verksamhet. Detta gäller all personal även städare. Allt för att minska besöken utifrån samt minska omsättningen på personal och därmed minska smittspridning.
*Vi vill också tydliggöra att personalen arbetar efter de riktlinjer och hygienrutiner som myndigheterna rekommenderar.

Vi har sedan tidigare varit restriktiva med besök på Mariahemmet och Solgläntan men från och med 1 april är det nationellt besöksförbud på äldreboenden i hela Sverige.

Vi hoppas och tror att anhöriga har förståelse för de åtgärder som kommunen vidtar för att skydda både närstående men också de andra på boendena. Det är särskilt viktigt då våra boende tillhör en känslig riskgrupp. Undantag kan göras om du har en närstående i livets slutskede.

Det finns också alternativa sätt att träffas på, som till exempel att mötas ute på altanen, ta en bricka med fika eller lunch och äta tillsammans utanför boendet eller varför inte be personalen hjälpa till att kommunicera via telefon. Kontakta områdeschefen på respektive boende vid önskemål om detta.

Om du som är anhörig vill prata med någon så får du gärna ringa, maila eller boka webbmöte med vår anhörigkonsulent Annika Lundberg för råd och stöd. annika.lundberg@torsas.se eller telefon 0486 – 33 956


 

Uppdaterad 1 april 14:25

Några ord från Joel Parde. Ta hand om er! #HuvudetKalltHjärtatVarmtHändernaRena

Regionens pressmeddelande, publicerad 1 april kl 14:00


 

Uppdaterad 31 mars klockan 13:15

Torsdagen den 2 april mellan klockan 10 och 12 anordnar Torsås kommun pop-up mötesplats till stöd för Torsås företagare. Här finns mer att läsa! Varmt välkommen.

Här finns mer information från våra förvaltningar, exempelvis angående avhämtning av mat för gymnasieelever.

 


Uppdaterad 30  mars klockan 11:20

Här kan du se presskonferensen från Folkhälsomyndigheten idag, 30 mars, klockan 14.00. Läs gärna mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer på deras egen sida, här. På 1177 kan du läsa mer om läget i Kalmar län, just nu.

Här kan du som är gymnasieelev anmäla dig för avhämtning av skolmat.

 


Uppdaterad 27 mars 16:25

I dag har Torsås kommun hållit presskonferens med anledning av den allmänna smittspridningen av covid-19 i kommunen, samt att kommunen har aktiverat sin krisledningsnämnd.
Presskonferensen livesändes på Barometern och BLT.

Medverkande på presskonferensen: Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande, Håkan Petersson, kommunchef och Claes Wiridén, socialchef.

Se presskonferensen här

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor (S) om läget i kommunen.

 

Uppdaterad 27 mars klockan 08:00

Torsås kommun aktiverar krisledningsnämnden

Med anledning av pandemiläget i Torsås kommun har kommunen beslutat att inrätta en krisledningsnämnd som från och med nu tar över ordinarie beslutsgång i kommunen. Krisledningsnämnden är aktiv så länge kommunen bedömer att det finns ett behov. Krisledningsnämndens ordförande är Henrik Nilsson Bokor (S). Med anledning av detta bjuds pressen in till möte med Henrik idag, fredagen den 27 mars, klockan 15.00 i Torsås kommunhus.

Under gårdagen meddelade Region Kalmar Län att Torsås kommun har en allmän smittspridning av covid-19 i kommunen. Under rådande omständigheter är det av yttersta vikt att alla i Torsås kommun hörsammar Folkhälsomyndighetens uppmaningar:

 *Tvätta händerna ofta
 *Hosta och nys i armvecket
 *Undvik att röra ögon, näsa och mun
 *Undvik kontakt med sjuka människor
 *Stanna hemma om du är sjuk

Alla personer i riskgrupper och personer över 70 år ska undvika sociala kontakter. Anhöriga till äldre bör skjuta upp besök och hålla kontakt genom telefon eller på annat sätt. Det är också viktigt att hålla avstånd när man exempelvis är och handlar.
Alla vårdfrågor hänvisas till Region Kalmar Län. All aktuell information från kommunen finns på www.torsas.se.

Vad är en krisledningsnämnd? Så här fungerar den.

Är du äldre eller gymnasieelev och behöver hjälp med mat? Läs mer här!

Vill du göra en insats som volontär? Skicka epost till volontar@torsas.se eller ring 0486-33702.

Mer information från förvaltningarna finns här.Uppdaterad 26 mars klockan 18:10

Region Kalmar Län har idag konstaterat att vi har en allmän smittspridning av covid-19  i Torsås kommun.

Så här skriver regionen:

“Ett flertal personer har bekräftats sjuka i covid-19 i kommunen. Nu uppmanar smittskyddsläkaren invånarna att noga följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. (…) Anhöriga till äldre släktingar eller personer i riskgrupper bör skjuta upp sina besök och hålla kontakt genom telefon eller på annat sätt. Det är också viktigt att hålla avstånd till andra människor när man exempelvis är och handlar.”

Mer information om hur kommunen hanterar situationen framöver kommer i morgon klockan 08.00.

Är du äldre, eller gymnasieelev, och behöver hjälp med mat? Här finns mer information från förvaltningarna.


Uppdaterad 26 mars 11:20

Behöver du hjälp med enkla saker som att låna böcker eller få hjälp med att gå ut med hunden, eller vill du hjälpa till? Ring kommunens volontärkoordinator på 0486-33702 eller skicka ett mail till volontar@torsas.se.

Vill du ladda ner och skriva ut? Här finns info i PDF-format: Folder Corona 200326. Denna broschyr finns även att hämta i Torsås kommuns reception.

Är du äldre eller gymnasieelev och behöver hjälp med mat? Läs mer här!


25 mars 20:40

Här får du träffa några av de chefer som arbetar i Torsås kommuns förstärkta ledningsgrupp. Ledningsgruppen följer utvecklingen i landet, länet och kommunen dagligen för att kunna förbereda kommunen för utvecklingen framöver.

 


Uppdaterad 24 mars 09:20

Dagens pressträff på Folkhälsomyndigheten, angående läget kring coronaviruset, sker klockan 14.
Inbjudan här.
Länk till You Tube-kanalen, där träffen sänds live, här.

Information gällande handläggningstiden för ekonomiskt bistånd:
Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd i Torsås kommun kan komma att förlängas. Det kan även ta längre tid att få svar via telefon eller mail. Detta på grund av rådande omständigheter gällande Covid-19.

Här kan du ladda ner material från kommunen om coronaviruset och skriva ut därhemma. Riktar sig speciellt till brukare inom hemtjänst och hemsjukvård. Folder Corona200319

Hur du som vuxen kan prata med ditt barn om Corona-viruset
Bris tips till vuxna, hur man kan prata med sina barn, i samarbete med krisinformation.se, finns här. Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag på 0771-50 50 50

 


Uppdaterad 23 mars klockan 08:55

OBS! Information gällande handläggningstiden för ekonomiskt bistånd:
Handläggningstiden för ekonomiskt bistånd kan komma att förlängas. Det kan även ta längre tid att få svar via telefon eller mail. Detta på grund av rådande omständigheter gällande Covid-19.

Här kan du ladda ner material från kommunen om coronaviruset och skriva ut därhemma. Riktar sig speciellt till brukare inom hemtjänst och hemsjukvård.
Folder Corona200319Uppdaterad 20 mars klockan 13:00

Åtgärder för att stötta Torsås lokala näringsliv

Stora delar av näringslivet är hårt drabbat av effekterna med Corona-viruset. Vi får många samtal från företag som är ansträngda. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen men det kommer behövas mer. Det är också viktigt att företag kontaktar sina branschorganisationer för att det på det sättet förmedla lägesbilder från det vårt lokala näringsliv.

Även kommunerna runtom i landet behöver göra insatser för att näringslivet ska kunna övervintra den kris som vi nu går igenom. Därför har de politiska partierna i Torsås enats om följande åtgärder.

  1. Tillsynsbesök från kommunen som inte bedöms akuta skjuts upp.
  2. Betalningar av företags fakturor avseende kostnader för vatten – och avlopp samt fjärrvärme kommer att behandlas positivt genom att dessa fakturors betalning får förfallodatum 90 dagar netto istället för gängse 30 dagar.
  3. Leverantörsfakturor av varor och tjänster till den kommunala verksamheten inkomna efter dagens datum kan räkna med betalning inom 14 dagar.
  4. Finns önskemål om anstånd med hyror från företag som hyr lokaler av Torsås kommun kan detta komma att lämnas. Det vore önskvärt om även privata fastighetsägare konstruktivt försöker göra detsamma.
  5. Kommunens näringslivssamordnare Anna-Kristina Van Craen står till förfogande för rådgivning och ledsagning gällande de förslag som nu genomförs av Torsås kommun, riksdag och regering.
  6. Kommunen är konstruktivt öppen för ytterligare insatser – dialogen med näringslivet fortsätter. Uppstår behov om fler insatser så prövas dessa kontinuerligt. Vi måste alla hjälpas åt i dessa tider.

Beslutet har förankrats hos samtliga gruppledare för de politiska partierna 2020-03-20. Beslutet är taget som ett ordförandebeslut och kommer att delges kommunstyrelsen som ett delegationsbeslut på nästkommande ordinarie möte.

För mer information:
Henrik Nilsson Bokor (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Mona Magnusson (S)
1:de vice ordf. Kommunstyrelsen tillika
ordförande i Torsås fjärrvärmenät AB

Christofer Johansson (C)
2:e vice ordförande kommunstyrelsen

Håkan Petersson
Kommunchef

 

 

Från Kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor och Kommunchef Håkan Petersson:

Utvecklingen kring coronaviruset går snabbt. Många i Torsås kommun känner oro inför det som händer. Vi vill berätta om hur vi arbetar för att få din vardag att fungera även under ovanliga omständigheter.

Först och främst vill vi rikta ett stort och varmt tack till all personal på kommunen. Ni står inför en mycket speciell arbetssituation och ni arbetar hårt för att allt ska fungera som vanligt. Veckorna framöver kan bli avgörande. Utan er skulle inte verksamheten fungera.

Vi följer noga allt som händer, både på riksnivå och här i länet. Väldigt mycket av det vi hör utgår ifrån ett Stockholmsperspektiv. Läget i Torsås kommun är inte det samma som i Stockholm. Vi är ännu inte allmänt sjuka i vår del av Sverige. Därför ska vi alla, så länge vi är friska, gå till jobbet som vanligt. Det är solidariskt att vara hemma när man är sjuk, men det är också solidariskt att gå till jobbet när man är frisk. Både dina kollegor och samhället kan vara i stort behov av dig framöver.

Just nu märker vi inte av någon större påverkan i vår verksamhet. Men vi förbereder oss för en annan situation. Vi har sedan tidigare en planerad ordning för hur saker ska hanteras i verksamheterna. De basala behoven går alltid först. Vi arbetar just nu oavbrutet med dessa frågor. Vi har avsatt extra resurser för det.

Vi står beredda, men även din hjälp kan komma att behövas framöver. Det kan innebära frivilligarbete och vi hoppas att du skulle vilja hjälpa till. Redan nu kan du tänka på att stötta det lokala näringslivet.

Vi skulle slutligen vilja uppmana alla att lyssna till myndigheternas råd. Låt oss i dessa tider hålla huvudet kallt och hjärtat varmt.

Med vänliga hälsningar

Henrik Nilsson Bokor, kommunstyrelsens ordförande
Håkan Petersson, kommunchef

 


Uppdaterad 19 mars klockan 10:00

Information från smittskyddsläkaren och länsstyrelsen angående stängning av grundskolor och förskolor

Smittskyddsläkaren och länsstyrelsen ger fortsatt rådet att nationella rekommendationer ska följas när gäller stängning av grundskolor och förskolor.

Det innebär att grundskolor och förskolor hålls öppna, men att alla förbereder för en eventuell stängning om de nationella riktlinjerna ändras.

Konsekvensen av att stänga grundskolor och förskolor kommer att bli mycket märkbar både inom vård och omsorg och inom annan samhällsviktig verksamhet och det är därför av största vikt att de hålls öppna.

Se även samlad information från Folkhälsomyndigheten, här.

Hälsningar
LISA LABBÉ SANDELIN
Smittskyddsläkare i Kalmar län

På 1177 hittar du läget i Kalmar län just nu.
Nedan eftermiddagens presskonferens på Folkhälsomyndigheten.


Uppdaterad 18 mars 

Här kan du ladda ner nyproducerat material från kommunen om coronaviruset och skriva ut därhemma. Riktar sig speciellt till brukare inom hemtjänst och hemsjukvård.

Folder Corona


Uppdaterad 17 mars klockan 17:35

Pressmeddelande från Kalmarsunds gymnasieförbund, 17/3: 
Kalmarsunds Gymnasieförbund går över till distans- och fjärrundervisning

På 1177 hittar du läget i Kalmar län just nu.
Har du Facebook kan du följa “Krissamverkan Kalmar län”, Länsstyrelsen Kalmar län.


Uppdaterad 16 mars klockan 16:40

På 1177 hittar du läget i Kalmar län just nu.

Region Kalmar håller chatt i eftermiddag/kväll på sin Facebook-sida, klockan 17.30-19.00. Lisa Labbé Sandelin, smittskyddsläkare, samt Johan Rosenqvist, hälso-och sjukvårdsdirektör besvarar frågor i kommentarsfältet.

Kommunen håller ett förkortat kommunfullmäktige i kväll. Läs mer här.


Pressmeddelande från Torsås kommun, 12/3 kl. 17.15

Folkhälsomyndigheten bedömer att det är mycket hög risk för smittspridning av Coronaviruset i landet. Då äldre personer tillhör de mer känsliga, är det mycket viktigt att så långt som möjligt undvika att föra in smittor till våra boenden. Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorgen och vård av äldre, inte går till jobbet om de får symptom på luftvägsinfektion. Anhöriga bör undvika besök som inte är nödvändiga, och aldrig göra ett besök på sjukhus och äldreboenden om man har tendenser till luftvägsinfektion.

Torsås kommun ser att det redan idag finns en högsjukfrånvaro i hemtjänsten. Följande har därför beslutats av socialförvaltningen:

·Insatser i hemtjänsten som städ, tvätt och promenader och ledsagning kommer inte att genomföras.

·Vissa tillsynsinsatser hos personer som själv kan larma kommer att ställas in.

·Arbetsplatsträffar i hemtjänst och nattpatrullses över för att omfördela tid och resurser till övriga delar i hemtjänsten

·Åtgärder som vidtas är för att omfördelapersonal till hemtjänsten.

Alla kommunala matsalar slutar att servera mat till externa besök, alltså exempelvis Mariahemmet och skolmatsalen. Även Träffpunkterna kommer att stängas från och med nu.

Torsås kommun måste i det här läget prioritera uthållighet och tillgänglighet. För anställda gäller restriktivitet för möten och resor som inte är absolut nödvändiga. Undersök alltid möjligheten till webb-konferenser.

Deltagande i utbildningar och konferenser skall också ses över, liksom verksamhetsbesök. Såväl interna som externa aktiviteter och evenemang bör senareläggas. Samtliga anställda uppmanas att följa de rekommendationer som ges av Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet.


Här kommer lite frågor och svar. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kan jag besöka min anhöriga?
I nuläget gäller återhållsamhet med besök. Besök avrådes bestämt om man har förkylningssymptom. Detta för att skydda de mest sköra äldre.

När smittar Corona?
Vad man vet idag så smittar Corona när man har förkylningssymptom. Så länge man är frisk smittar man inte. Då kan man både arbeta som vanligt och gå i skolan. Besöksrestriktioner för äldre gäller som en extra säkerhetsåtgärd.

Varför omfördelas personalen i hemtjänsten just nu?
Omsorgen har för närvarande en ansträngd situation oavsett Corona. Socialförvaltningen vidtar dessa åtgärder för att omfördela resurserna där de bäst behövs. Torsås kommuns fokus ligger just nu på att prioritera uthållighet och tillgänglighet.

Vad händer om många anställda blir sjuka?
Vi har en fastställd prioriteringsordning på de allra viktigaste uppgifterna. Det finns sedan tidigare en planering där de basala behoven hos omsorgstagarna går först.

Om jag inte får besöka min anhörig, hur vet jag då hur personen mår?
Vi förbjuder inte besök utan uppmanar till restriktivitet och sunt förnuft, se ovan.

Hur länge kommer det här att pågå?
Som det ser ut nu, troligen flera månader. Dock är det viktigt att följa rapporteringen då omständigheterna kan förändra sig snabbt. Syftet med åtgärder från myndigheterna är att om möjligt få smittspridningen att gå långsammare och därmed avlasta sjukvården. För mer information om sjukvården, besök www.regionkalmar.se.


Uppdaterad 12 mars 07:57

För att få en uppdaterad bild av situationen angående Corona-viruset bör man söka information på Folkhälsomyndigheten och via sjukvårdsupplysningen eller Region Kalmar i första hand.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns vanliga frågor och svar om viruset (även på engelska, kinesiska persiska). Här finns även aktuell information om läget i världen. Du kan också ringa 113 13 för mer information. Mer om detta nummer finns här.

Krisinformation har en samlingssida om viruset från alla myndigheter här.

Du kan även hitta information på sjukvårdsupplysningen, 1177.

///

The Corona-virus has been detected in Sweden. Information about the Corona-virus can be found in English here, on the WHO-webb.

If you have been travelling, you can find information here, in English, Chinese and Persian.

 

Torsdagen den 2 april klockan 10-12 erbjuder Torsås kommun i samarbete med Företagarna, Torsås Företagscentrum och erfarna lokala krafter en pop-up mötesplats till Torsås företagare. Vi ger dig och ditt företag en chans till erfarenhetsutbyte, prat om nuläget och information för att hålla dig uppdaterad.

Plats: I och utanför gamla Länsförsäkringarnas lokal på Allfargatan.
Öppettider: Måndagar klockan 14-16 och torsdagar klockan 10-12. Vi börjar med april månad och ser hur behovet utvecklar sig.

Kommunfullmäktiges sammanträdet som är inplanerat 2020-04-06 ställs in på grund av den situation som är just nu (Covid-19).

Nytt sammanträde blir i stället 2020-04-20.

Onsdagen den 25 mars mellan 07.00 och 14.00 är vatten i Sporthallen i Torsås avstängt.

Kommunfullmäktige sammanträder den 16 mars 2020 kl 18.00, Folkets hus i Torsås. Det blir ett förkortat KF, där vissa punkter utgår. Se bifogad fil.

Vecka 13 är det vattenvecka i Torsås kommun. Som ett led i det hålls föreläsningar om vatten i Gullabo och Söderåkra. Då kan du ställa frågor till experterna om exempelvis enskilt och kommunalt avlopp och vattenkvalitet.
Kommunen bjuder på fika. Varmt välkomna!

Tisdag 24/3: Föreläsning i församlingshemmet i Gullabo, om vattenkvalitet i allmänhet och dricksvatten i synnerhet. Representanter från Torsås fjärrvärmenät AB (nya VA-bolaget) och samhällsbyggnadsförvaltningen håller i föreläsningen. Diskussion och frågor kring dricksvatten och enskilt avlopp.

Medverkande: Thomas Eriksson, vd för Torsås fjärrvärmenät AB. Miljöinspektör Gustaf Nilsson. På plats finns även Pernilla Landin, miljöinspektör. Moderator: Sylvia Asklöf Fortell Tid: 18.30-19.30. Kommunen bjuder på fika.

Torsdag 26/3: Föreläsning i Sockenstugan i Söderåkra om vattenkvalitet i allmänhet och dricksvatten i synnerhet. Representanter från Torsås fjärrvärmenät AB (nya VA-bolaget) och samhällsbyggnadsförvaltningen håller i föreläsningen. Diskussion och frågor kring dricksvatten och enskilt avlopp.

Medverkande: Thomas Eriksson, vd för Torsås fjärrvärmenät AB. Miljöinspektör Gustaf Nilsson. På plats finns även Pernilla Landin, miljöinspektör Moderator: Sylvia Asklöf Fortell Tid: 18.30-19.30. Kommunen bjuder på fika.

 

Det var full rulle på Vågen i Bergkvara när arbetsgivare och arbetstagare möttes på fredagen. Redan den 17 april hålls en ny rekryteringsmässa med speciell inriktning på sommarjobb och feriearbete i kommunen.

I år var det sjätte gången som rekryteringsmässan hölls på Vågen. Arbetsförmedlingen, Torsås kommun, Lernia, Kunskapsnavet, med flera ställde ut. Ungefär 150 besökare kom till mässan.

– Det har varit väldigt mycket folk här  i dag, med många olika kompetenser, menade Sofie Toremalm och Sebina Masinovic, utställare från Arbetsförmedlingen.

– Vår uppgift här handlar om att koppla ihop och matcha arbetsgivare och arbetstagare, och överlag att coacha folk så de hamnar rätt på arbetsmarknaden, säger de båda.

Även Lernia närvarade. Lernia håller på med utbildning, rekrytering och bemanning.

-Det finns en stor brist på arbetskraft inom främst praktiska yrken idag, säger Niclas Henriksson från Lernia.

Den 17 april hålls en speciell mässa för att rekrytera sommarjobbare och feriearbetare till kommunen under sommarmånaderna. Mer information om denna mässa kommer under våren.

Lördagen den 29/2 har Vågen i Bergkvara öppet mellan 10.00 och 13.00.
Här finns mer information om verksamheten, och vilka lördagar under våren som Vågen har öppet. Varmt välkomna!

Välkomna till en dialog inför Hållbarhetsveckan 2020!

Var: Kommunhuset, Allfargatan 26, konferensrum Fulvik
När: Måndag den 2 mars klockan 18.00-19.00

Under kvällen kommer vi att informera och tillsammans mer er planera inför Hållbarhetsveckan, vecka 38. Gemensamt skapar vi ett program för att lyfta vad våra föreningar kan erbjuda. Detta ger er möjlighet att visa upp er genom aktiviteter som både skulle kunna ge pengar och nya medlemmar in i er klubb.

Vi på Torsås kommun kommer i programblad och via media att marknadsföra allt som händer under veckan, vilket gör att vi tillsammans får en större spridning av allas aktiviteter.

2019 medverkade Folkets hus, LRF, BAIF, Friskis&Svettis, tennisklubben, hembygdsföreningen, Torsås Ryttare, Revyarna, Olssonska gården och Naturskyddsföreningen.  Tack för att ni bidrog med aktiviteter och i år vill vi bli större!

Anmäl er på e-post annika.persson-aberg@torsas.se senast den 26 februari.

Möjliga aktiviteter skulle kunna vara: Ridning | Jympa | Tennis | Padel | Skytte | Bordtennis | Dans | Slöjdcafé | Linedance | Golf | Gym | Boul | Segling | Orientering | Film | Körsång | Brädspel | Måleri | Matlagning | Simning | Cykling | Vandring | Med flera aktiviteter

Till företagare inom besöksnäringen – Anmäl dig till nya workshops under våren när Digitala Lyftet tar nästa steg!

Digitala Lyftet fortsätter erbjuda workshops tillsammans med oss på Torsås kommun, för att öka er digitala förmåga inom besöksnäringen. Under våren erbjuds 5 stycken nya workshops med olika inriktningar och nivåer. Några av dessa workshops kommer genomföras med externa konsulter och på olika tider och platser utifrån vilka workshops ni väljer att anmäla er till.

Skicka din intresseanmälan till vilken/vilka workshops som just du är intresserad av. Inget, bindande, inga kostnader. Datum, tider och ort planeras efter vad ni är intresserade av och hur många ni blir.

SÅHÄR SER TIDSPLANEN UT:
11 mars –  Sista datum för intresseanmälan till workshops.
Mars/april/maj – Genomförande av workshops utifrån intresse.

Klicka på dokumentet till höger för mer information samt anmälan!