Vattnet är påslaget igen men var aktsam med vittvätt! Läs mer ›

Företagare träffades för samverkan

Under torsdagskvällen träffades företagare inom besöksnäringen i Torsås kommun. De som ordnat mötet var Emma Mosesson Öhr, turismsamordnare på Torsås kommun, och Anna-Kristina van Craen, näringslivsansvarig. Initiativtagare till mötet var David Melts som äger Green Door hotel i Söderåkra.

Mötet var ett uppstartsmöte. Tanken är att gruppen ska bli större framöver, med både fler företag och föreningar. Företagarna träffades för att diskutera hur man kan samverka för att bidra till en växande besöksnäring inom kommunen, till exempel hur turistsäsongen kan förlängas.

Emma Mosesson Öhr informerade också om Torsås kommuns nya turistportal visittorsas.se, som är en helt ny plattform för företagarna att synas på. Där kan man lägga in sina evenemang och sevärdheter.

Ett tiotal företagare deltog i mötet: Green door hotel, Möre golfkrog, Dalskärs camping, Stora Glosebo hjortgård, Stufvenäs gästgifveri, Garpen, Dalskärs sjökrog, Blomlöfs rökeri, Möre golfklubb var bland deltagarna. Kommunalrådet Henrik Nilsson Bokor var också med.

Ett nytt möte bokades i april för att träffas på Möre golfkrog inför sommarsäsongen.

Vad är AI och hur kommer den påverka vår framtid?

Artificiell intelligens är ett av vår tids mest fantasieggande områden. Redan idag kan datorerna lära sig nya saker genom smarta algoritmer. Men vem bestämmer över algoritmerna? Vad händer om maskiner får mer att säga till om än människor? Och vad händer i mötet mellan människa och maskin?

På scen:
– Jesper Andersson, LNU
– Robert Bickö, Yaskawa

Värd:
– Torsås kommun

Varmt välkommen!

När: Fredag 28 februari 11.30-13.00
Var: Yaskawa, Torsås
Anmälan: kalmarsundspromotion.se

Sommarvikarie 2020, hemtjänst och äldreboende
Torsås kommun, Omsorgsförvaltningen
Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Kommun: Torsås
Mer på Arbetsförmedlingens hemsida

Sommarvikarie 2020, personlig assistans
Torsås kommun, Omsorgsförvaltningen
Personlig assistent
Kommun: Torsås
Mer på Arbetsförmedlingens hemsida

Som du ser har kommunens hemsida fått ett helt nytt utseende och upplägg!
Nu kan du använda den på alla de olika plattformar som finns: telefon, platta eller dator.

Kommunen får också en helt ny turistportal med fokus på evenemang, se och göra, mat och boende.

Under en övergångsperiod kan sidan uppfattas som stökig. Vi ber om överseende med detta.

Kommunen vill gärna ha in synpunkter om ni uppfattar något som felaktigt. Då går det bra att maila till kommunikationsansvarig: sylvia.asklof@torsas.se eller samordnaren för turism och inflyttning: emma.mosessonohr@torsas.se.

Vi avslutar 2019 med en god nyhet: Torsås kommun har idag utsetts till Kalmar läns näst bästa tillväxtkommun.
Utmärkelsen bästa tillväxtkommun delas ut årligen av kreditupplysningsföretaget Syna och går till den kommun som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. Förra året låg Torsås kommun på första plats.

Ett enigt arbetsutskott föreslår fullmäktige att Torsås kommun bör äga hela affären kring infrastruktur och drift av ett kommunalt fibernät.
Efter beslut i fullmäktige kan projekteringen komma igång med byggstart vid halvårsskiftet 2020 och färdigställas hösten 2023.
I och med detta kan Torsås kommun erbjuda invånare och företag en säker tillgång till fiber i hela kommunen.

– Det har tagit fyra år, men nu är vi äntligen i mål, säger Håkan Petersson, kommunchef.

– Speciellt bra känns det att arbetsutskottet var eniga i beslutet, menar kommunstyrelsens ordförande Henrik Nilsson Bokor (S).

Torsås kommun har tidigare förhandlat med både IP-Only och Telia för att kunna få en utbyggnad tillstånd på marknadsmässiga villkor.
Efter att båda aktörerna har valt att hoppa av har kommunen istället utrett möjligheterna att äga hela affären själv, för att kunna säkerställa att varje kommuninvånare får tillgång till fiber. Genom ett stabilt bredband stärks demokratin genom att avstånd till service, handel, utbildning och arbeteminskar.

För utbyggnad av fiber i Torsås kommun beräknas kommunen behöva låna upp till 100 miljoner kronor fram till 2023.

Ett enigt arbetsutskott föreslår fullmäktige att Torsås kommun bör äga hela affären kring infrastruktur och drift av ett kommunalt fibernät.
Efter beslut i fullmäktige kan projekteringen komma igång med byggstart vid halvårsskiftet 2020 och färdigställas hösten 2023.

Projektet 4-Ess (Smart Samverkan i Småland Sydost) har pågått sedan oktober 2017. Torsås kommun har varit en del av det. Du kan läsa om projektet i Dagens Samhälle.

Här finns artikeln, publicerad fredagen den 15 november 2019.

I oktober är det åter dags för Torsås marknad. I år är det Lions Club Torsås som står för arrangemanget. Marknadsgeneral är Sven-Erik Bogren.

Sven-Erik har varit medlem i Lions i 22 år och ansvarig för Gullabo marknad de senaste fem åren. Kommunstyrelsens ordförande i Torsås kommun, Henrik Nilsson Bokor, är mycket glad för det nya samarbetet.
– Vi är jätteglada att vi har hittat en lokal och erfaren samarbetspartner som kan stå för det här arrangemanget. Det gör oss trygga för framtiden, säger Henrik Nilsson Bokor.
Sven-Erik Bogren uttrycker också sin glädje.
– Det är en fjäder i hatten för Lions att kommunen frågar oss om att arrangera den här marknaden. Vi har ju erfarenhet sedan tidigare och kan utveckla marknaden inför framtiden, menar Sven-Erik Bogren.
Torsås marknad arrangeras den 25 oktober och brukar samla ungefär 150 knallar från hela Sverige. Om man vill anmäla sig för att vara med på marknaden kan man ringa marknadsgeneralen, eller skicka e-post till torsasmarknad@telia.com
För mer information: Sven-Erik Bogren, 072-215 86 15

Under onsdagen var Sveriges FN-förbund på besök i Torsås för att träffa tjänstemän och politiker och prata om de globala målen, Agenda 2030.
FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling handlar om hur världen tillsammans ska nå fram till ett antal globala mål. Arbetet med Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, och säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Malin Åberg-Aas från FN:n-förbundet i Sverige var under onsdagen på besök i Torsås. Hon höll en grundkurs för politiker och tjänstemän, informerade om de globala målen, och hur situationen i världen just nu ser ut inom de olika områdena. En stafettpinne lämnades över från FN till Torsås kommun för att arbeta vidare för att uppnå målen inom Agenda 2030.

De globala målen som FN har satt upp dem är:
1.Ingen fattigdom
2.Ingen hunger
3.Hälsa och välbefinnande
4.God utbildning för alla
5.Jämställdhet
6.Rent vatten och sanitet
7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
10.Minskad ojämlikhet
11.Hållbara städer och samhällen
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
15.Ekosystem och biologisk mångfald
16.Fredliga och inkluderande samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap.

Läs gärna mer om målen här.
Läs mer om Agenda 2030 på regeringens hemsida.

Efter att kommunen har varit i kontakt med både IP-Only och Telia har kommunen valt att fundera över hur fiberutbyggnaden bäst ska ske i Torsås kommun.

Just nu handlar fiberfrågan i kommunen om följande: ska vi äga vårt eget nät, eller ska någon annan (marknaden) bygga ut på marknadsmässiga villkor.
Fråga: Anser kommunen att det är viktigt med fiber?
Svar: Fiber är en av de absolut viktigaste kommunala frågorna just nu och har varit så över tid. Fiber är som el och värme och vatten. Vi kan inte vara en kommun mitt emellan två andra större kommuner utan att ha samma förutsättningar som de har.
Ekonomiskt finns dock en annan förutsättning för oss än för de stora kommunerna. Vår litenhet ger oss styrkor men vi måste iaktta större försiktighet för att inte äventyra andra saker i vår verksamhet.
Fråga: Varför har Torsås ingen fiber i dagsläget?
Svar: I hela Torsås kommun är det cirka 1300-1400 personer som saknar fiber just nu. Arbetet med att lägga ner rör för fiber fortgår hela tiden, och har gjort det oavbrutet.
Fråga: Vad händer härnäst?
Svar: Just nu ser Torsås kommun över en grov utbyggnadsplan för eget nät. Vi arbetar med prissätta detta för att ta reda på vad det skulle kosta. Denna prisspecificering gäller allt från schaktning till den dosa som varje hus ska ha för att koppla upp sig. Kommunledningsförvaltningen kommer att presentera ett underlag för politiken att ta ställning till. Detta kommer att ske under senhösten/vintern.Fråga: Vem på kommunen är ansvarig för fiberfrågan i dagsläget?
Svar: Just nu arbetar kommunledningsförvaltningen med frågan.
Utbyggnaden av fibernäten i Sverige genomförs av många olika aktörer, både privata och offentliga. Den sista delen av nätet, som ansluter till kunden, har främst byggts ut av privata aktörer, så som Telia och IP-Only, samt av kommunala stadsnät och byaföreningar.
Torsås kommun har under lång tid arbetat aktivt med att hitta lösningar för fiberutbyggnad i samverkan med marknadsaktörer, kompletterat med offentliga insatser.
När samarbetet med IP-Only avslutats tecknades hösten 2018 en avsiktsförklaring mellan Torsås kommun och Telia Company AB. Telia aviserade efter en tid att de hade svårt att hitta en väg fram för fiberutbyggnaden i hela Torsås kommun.
Kommunen kan inte påverka kommersiella aktörers beslut. Detta har lett fram till beslut om att undersöka förutsättningar för utbyggnad i egen regi. Arbetet med underlaget utgår från tre viktiga krav:
1. Alla fast boende ska erbjudas fiber.
2. Nätet ska vara helt öppet för olika operatörer.
3. Anslutningsavgiften ska vara likvärdig över hela kommunen.