Kostenheten får miljöpris

Kommunen delar ut ett miljöpris sedan 2009. Alla är välkomna att nominera till detta pris.  I år är Torsås kommuns kostenhet årets vinnare av miljöpriset.

Naturskyddsföreningen angav följande motivering till sin nominering: ”Torsås kommuns kostenhet och måltidspersonal sprider via sitt instagramkonto (skolmattorsas) en inspirerande bild av mat, skolmat och råvaror. Hållbart tänk, helst ekologiska råvaror, minskat svinn och närodlat är en självklarhet i kostenhetens sätt att tänka och planera och även vi som inte äter maten till vardags blir utmanade, inspirerade och hoppfulla.”

Kostenheten har också nominerats för sitt arbete med hållbarhet och vegetabilier i maten.

– Det är väldigt roligt att vi har fått priset, säger Elinor Hammare, chef på kostenheten. Vi har en engagerad måltidspersonal som både värnar om miljön och näringsriktig kost.

– Vi försöker att jobba på så gott vi kan, bland annat med matsvinnet. Det är viktigt, säger Elinor Hammare.

Priset delas ut 6 juni på Olssonska gården. Tidigare års vinnare är bland andra Ingela och Karl-Erik Övgård, Hållbarhetsgruppen på Torskolan, samt Gullabo förskola.

Idag lanserades Torsås kommuns samtliga cykel- och vandringsleder i Naturkartan. Torsås har ett brett utbud av vandrings- och cykelleder på cirka 40 mil. Lederna finns nu tillgängliga digitalt via appen och hemsidan Naturkartan och både leder och sevärdheter finns nu tillgängliga där. Appen innehåller också information om Torsås natur- och friluftsliv.
Hitta Torsås i Naturkartan här (extern länk).

 

Kommunbladet våren 2023 finns nu ute!
Kommunbladet består av samhällsinformation från kommunens alla förvaltningar om vad som pågår i kommunen. Det ges ut två gånger om året.

Du kan bläddra digitalt i bladet här nedan eller ladda ner det som pdf. Det finns även att hämta i tryckt form på biblioteket och i servicecenter i kommunhusets entré.
Kommunbladet är sex sidor.

Jag vill bläddra digitalt i bladet (extern länk)
Jag vill ladda ned nyaste Kommunbladet som pdf
Jag vill se äldre nummer av Kommunbladet

Håkan Petersson har sagt upp sig från sitt uppdrag som kommunchef i Torsås kommun. Rekrytering av ny kommunchef för Torsås kommun kommer att ske med start våren 2024.

Under perioden 2023-06-12 – 2024-12-31 tillförordnas Fredrik Frisell för uppdraget som kommunchef i Torsås kommun. Fredrik Frisell är just nu förvaltningschef för Drift och serviceförvaltningen.

Från och med 31 maj är det bevattningsförbud i Brömsebro på grund av låga grundvattennivåer. Vi följer Karlskrona kommun då vi köper vattnet till Brömsebro från dem.

Bevattningsförbudet innebär att du inte får använda kommunalt vatten för att till exempel vattna med slang på gräsmattor och rabatter, fylla en pool eller tvätta bilen.

Mer information och uppdateringar:  Torsnet- vatten och avlopp

Kraftringen har påbörjat ett arbete med att byta ut gatubelysning samt armaturer i Bergkvara. Därefter fortsätter de i Söderåkra.
De kommer dock att ha ett uppehåll under semesterveckorna, för att inte störa trafiken.

Torsås kommun föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att för Torsås kommun gäller följande:

1 §     Förbud mot eldning i skog och mark utanför sammanhållen bebyggelse. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning och annan bränning med fasta bränslen (ved, kol, briketter, gräs, ris, grenar etcetera). Förbudet omfattar inte grillning och matlagning vid iordningställda platser utformade så att faran för antändning och spridning är låg.

2 §     Förbudet gäller från 2023-05-26, kl. 12:00 fram till beslut om föreskriftens upphävande.

3 §     Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av Torsås kommun

Upplysning

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap. 3 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor. En länsstyrelse och en kommun har rätt att besluta om eldningsförbud utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) när det råder stor risk för brand i skog och mark.

Nu släpps tredje upplagan av Torsåsmagasinet. Magasinet görs för besökare, inflyttare och kommuninvånare. Det syftar till att inspirera och lyfta fram Torsåsbygden med dess natur, kultur och många besökspärlor.

Emma Mosesson Öhr och Sylvia Asklöf Fortell, Torsås kommun, gör magasinet tillsammans med Jan Olsson på Silo Design.

– Vi är väldigt stolta över Torsåsmagasinet och är glada för att vi kan erbjuda besökare och kommuninvånare den här läsningen, säger Emma Mosesson Öhr, som är samordnare för turism, inflyttning och service.

I år kommer Torsåsmagasinet att finnas på Torsås turistcenter, samtliga InfoPoints, populära besöksmål i Torsås och närliggande destinationer.

Här kan du bläddra i magasinet: Bläddra i Torsåsmagasinet
Här hittar du Torsåsmagasinet för tidigare år: www.torsas.se/torsasmagasinet


Kalmar län har beviljats 24 miljoner i ESF-bidrag inom området ”Insatser till arbetslösa i Småland/öarna” till projektet SIA.

SIA står för Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet. Målgrupperna för projektet är personer som befinner sig i ett utanförskap eller som riskerar att hamna i utanförskap.

Genom tidigare arbetsmarknadsprojekt Samverkan Leder till Arbete och Fortsatt Samverkan Leder till Arbete finns en väl upparbetad bas sett till att driva projekt tillsammans. SIA använder erfarenheterna och den stärkta samverkan som de tidigare projekten byggt upp. I det här projektet ska vi lokalt arbeta fram en stärkt samverkan med skolan, socialtjänsten och den idéburna sektorn.

Torsås kommun kommer att jobba för att utveckla samarbetet inom Arbetslivscentrum, socialtjänst och skola. Projektet jobbar också med att utveckla och implementera hållbara arbetssätt och metoder för att öka anställningsbarheten hos personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kommunens metoder har fokus på hälsofrämjande, kompetenshöjande och språkutvecklande aktiviteter.

Projektet fungerar som en länsövergripande struktur för att driva utvecklingen av arbetsmarknadsarbetet i länets kommuner. Kommunförbundet Kalmar län är projektägare, medverkande är 11 av länets 12 kommuner samt Försäkringskassan, Rädda Barnen region syd, Fryshuset Småland/öarna, Region Kalmar län, Samordningsförbundet och Arbetsförmedlingen. Arbetet är i gång och pågår fram till januari 2026.

Mer information här:  SIA- Samverkan, Inkludering och Anställningsbarhet

Brandstodsbolagets stiftelse för kultur och hembygd bildades 1988. Stiftelsens ändamål är att främja ideell, kulturell och ungdomsvårdande forskning inom Torsås och Gullabo socknar.

Här finns mer information om stiftelsen: Lokala förenings- och investeringsbidrag

Välkommen med din ansökan senast den 31 maj 2023.

Ansökan skickas till:
lena.ovesson@drivhusettorsas.se
Kontakt:
Lena Ovesson, tfn: 070-6259697