Granskning av ny översiktsplan – ÖP

Torsås kommun har tagit fram ett förslag till översiktsplan som är på granskning under tiden 30 april till den 30 juni 2024.

Förslaget till ny översiktsplan presenteras i en digital plattform tillsammans med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Plattformen nås via QR-koden eller kommunens hemsida www.torsas.se/oversiktsplan.

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras och omfattar hela kommunen. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan.

Inbjudan till granskning skickas till berörda myndigheter och andra intresseorganisationer som har intresse av förslaget.

Om du har frågor eller behöver hjälp att ta del av förslaget till översiktsplan är du välkommen att ringa kommunens servicecenter 010 – 35 33 100 eller maila till oversiktsplan@torsas.se

Vi vill ha dina synpunkter

Senast den 30 juni 2024 behöver vi få dina skriftliga synpunkter. Synpunkter på förslaget kan lämnas via e-post oversiktsplan@torsas.se eller med vanlig post till Torsås kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 503, 385 25 Torsås. Märk kuvertet med ”Synpunkter översiktsplan”.

Kommunstyrelsen

Torsås kommun

2023 års ambassadör i Torsås kommun är Andreas ”Gepan” Gustavsson”

Med följande motivering delades priset ut under fredagens företagsfest:

”Med din positiva attityd och engagemang har du spridit glädje och kärlek genom löpning och vardagliga interaktioner i Torsås kommun. Genom att alltid tala väl om kommunen och visa upp dess positiva sidor har du blivit en lysande ambassadör. Din osvikliga optimism och utomordentliga bidrag till att lyfta fram Torsås förtjänar erkännande och utmärkelse som en sann inspirationskälla för Torsås samhälle.”

Kolla på vår film där Andreas ”Gepan” Gustavsson tar emot priset (extern länk) – prisutdelning årets Torsås ambassadör.

 

P g a att det är lågvatten i Fulvik så har vi inte kunnat lägga i badbryggan ännu,
så fort vattnet stiger så kommer badbryggan att placeras ut.

/ Gata-parkenheten

 

Varför är det så bra att bo i Torsås kommun? Vi vill gärna veta.
Vi behöver din hjälp för att ta reda på vad du tycker är bäst med Torsås kommun så att vi i vår framtida marknadsföring kan locka nya invånare.

Har du synpunkter tar vi dem gärna i enkäten här.

Vill du synas på Levafestivalen den 21 september! Anmäl ditt intresse på länken här. Vårt mål är att fylla festivalen med lokala förmågor och visa upp att hela kommunen har något att erbjuda.

Om Levafestifalen

Levafestivalen är ett nytt evenemang i Torsås. Det ska bli en folkfest som riktar sig till barnfamiljer både inom kommunen och besökare utifrån. Det ger ännu en möjlighet till att visa upp våra företag, organisationer och föreningar. Dessutom inkluderar Levafestivalen den populära PEP-dagen, som har hållits med framgång de senaste två åren. PEP-dagen är ett initiativ som leds av Fritidsbanken och genomförs i samarbete med Generation PEP.

När:  21 september 2024
Var: på Ödet, Ekbacken och Sahara
Arrangörer: Torsås kommun och Torsås handel och service

Tider:

Festivalen 11.00-16.00
PEP-dagen 11.00 -13.00

På sommarlovet kommer Torsås kommun att erbjuda kostnadsfria aktiviteter för barn och ungdomar från förskoleklass till årskurs 9. Syftet är att alla barn ska ha möjlighet att delta i meningsfulla aktiviteter. Härmed bjuder vi in föreningar och andra organisationer att anordna någon aktivitet. En aktivitet som anordnas är Summer Camp i Bergkvara vecka 26 och 32. Det finns möjlighet att delta där, alternativt att ni anordnar någon aktivitet vid något annat tillfälle under lovet.

Riktlinjer

Aktiviteterna ska

  • rikta sig till barn och ungdomar i förskoleklass till årskurs 9.
  • vara nya och inte något som verksamheten normalt anordnar på sommarlovet
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och möjliggöra möten mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande. Därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna
  • vara kostnadsfria.

Det är inget krav att aktiviteten riktar sig till alla åldersgrupper i målgruppen. Vid fördelning av bidrag kommer dock prioritet att ges till dem som riktar verksamheten till en så bred åldersgrupp som möjligt. Bidragets storlek avgörs också utifrån hur stort intresset är att ta del av pengarna.

Intresseanmälan

Vi behöver ha in er intresseanmälan via formuläret nedan senast söndagen den 2/6.

Ambitionen är att ha gett återkoppling senast fredagen den 7/6 om bidrag beviljas eller inte.

Vid frågor kontakta undertecknad; anders.adelgren@torsas.se  eller 010-35 333 82.

Var med och bidra till ett innehållsrikt sommarlov för kommunens barn och ungdomar, vilket i sin tur kan locka fler till er ordinarie verksamhet.

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är det äntligen dags för Våryra. Välkommen till en riktig folkfest i dagarna fyra. För mer information om programmet besök evenemangskalendern via länken nedan:
Våryra 2024

Nu släpps fjärde upplagan av Torsåsmagasinet. Magasinet görs för besökare, inflyttare och kommuninvånare. Det syftar till att inspirera och lyfta fram Torsåsbygden med dess natur, kultur och många besökspärlor.

Emma Mosesson Öhr och Christel Carlén, Torsås kommun, gör magasinet tillsammans med Jan Olsson på Silo Design.

– Vi är väldigt stolta över Torsåsmagasinet och är glada för att vi kan erbjuda besökare och kommuninvånare den här läsningen, säger Emma Mosesson Öhr, som är samordnare för turism, inflyttning och service.

Samtliga hushåll i Torsås kommun och i närgränsande kommuner får ett exemplar i brevlådan. Torsåsmagasinet finns också på Torsås turistcenter, samtliga InfoPoints, populära besöksmål i Torsås och närliggande destinationer.

Här kan du bläddra i magasinet: Bläddra i Torsåsmagasinet
Här kan du bläddra i tidigare utgåvor: Arkiv Torsåsmagasinet

Brandstodsbolagets stiftelse för kultur och hembygd bildades 1988. Stiftelsens ändamål är att främja ideell, kulturell och ungdomsvårdande forskning inom Torsås och Gullabo socknar.

Här finns mer information om stiftelsen: Lokala förenings- och investeringsbidrag

Välkommen med din ansökan senast den 25 maj 2024.

Ansökan skickas till:
lena.ovesson@drivhusettorsas.se
Kontakt:
Lena Ovesson, tfn: 070-625 96 97

För Torsås kommun berör detta inte våra skolbussar då berörd modell inte används i detta fall. Däremot kan det ha påverkan på sjuk- och närtrafik.

Bakgrund

Under söndagen exploderade en gasbehållare i en minibuss tillhörande Kalmar länstrafiks trafikföretag. Som säkerhetsåtgärd tas nu 50 bussar ur drift.

Läs mer i Region Kalmar läns pressmeddelande.