Workshop om husbilsturism
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Workshop om husbilsturism

Till markägare, företag eller föreningar som funderar på att etablera ställplatser och vill veta mer om husbilsturism.

Lär känna husbilsresenären och få tankar om hur du kan bli attraktiv för målgruppen.
Vi går igenom de starkaste och tydligaste egenskaperna och behoven man kan se hos husbilsresenären.

Datum: 31 oktober
Tid: Klockan 18-19:30
För vem: Markägare, företag och föreningar som funderar på att etablera ställplatser och vill veta mer om husbilsturism.
Plats: Kommunhuset, Allfargatan 26
Anmäl dig senast den 25 oktober till emma.mosessonohr@torsas.se