Det här gäller om du ska installera en eldstad
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Det här gäller om du ska installera en eldstad

En installation av eldstad eller rökkanal kräver att du anmäler det. Detta gäller även om du byter eldstad och om du sätter in en kassett i en befintlig öppen spis. Anmälan lämnar du till bygg- och miljönämnden där den ska behandlas.

Till anmälan ska du lämna följande handlingar:

  • Blankett Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd. (Till blanketten– under Bygglov)
  • Planritning som redovisar eldstadens placering i fastigheten
  • Minst två fasadritningar som redovisar skorstenen med höjd från taket där skorstenen passerar. (Inlämnas vid installation av rökkanal.)
  • Fabrikat och typ på en miljögodkänd eldstad och rökkanal som ska installeras. (prestandadeklaration)

Ett startbesked ska finnas i er hand innan installationen av eldstaden få påbörjas.

  • När installationen är utförd ska en sotare kontrollera den. (Till blankett – avgift för nyinstallationsbesiktning)
  • Sotaren utför ett besiktningsprotokoll som skickas till bygg- och miljönämnden.
  • När sotaren har godkänt din installation bör du omgående kontakta din handläggare. Därefter skriver nämnden ett slutbesked som skickas till berörd fastighetsägare och anläggningen får tas i bruk.

Sanktionsavgift

Om du installerar en eldstad utan att göra en anmälan eller påbörjar installationen innan du fått startbesked eller om du tar installationen i bruk innan slutbesked utfärdats så kan du drabbas av en sanktionsavgift.