fri att använda
//Bo, miljö och trafik

Vi hoppas på nyinflyttning till våren

Pollineringsåtgärder för vilda pollinatörer
Ut med Sporthallen (Karlskornavägen och Ekbacksvägen) kommer  vi under veckorna 35-38 anlägga sandbankar som boplatser och lök-och blomsteräng som restauranger. Åtgärderna görs för att gynna de vilda pollinatörerna.

Idag finns få naturliga boplatser, blommande och pollinerande växter i detta område. Pollinering är en funktion som bidrar till ökad produktion av frön, frukter och bär hos drygt 90 % av världens vilda växter. Många vilda pollinatörer som exempelvis bin och fjärilar är nu hotade.

Åtgärder som kommer att göras är placering av äldre ek (1). anläggning av sandbank (2), sandbank och lök -blomsteräng (3).