fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Uppföljning Skäppevik och Björkenäs

Tidigare inställda samrådsmöten har flyttats fram och hålls enligt tider nedan:

  • Digitalt via länk torsdagen den 15 december kl 17:00-18:30

För de som önskar medverka i detta möte sker anmälan till samhallsbygginfo@torsas.se. Har du tidigare anmält dig behövs ingen ny anmälan. Länk skickas sedan ut i samband med mötestiden.

  • Öppet hus/Drop in i kommunhusets reception måndagen den 19 december kl 12:00 – 18:00

Under mötena ges möjlighet till information från handläggare kring frågeställningar och tankar gällande detaljplanen. Tanken är att erbjuda information till medborgarna enskilt eller i mindre grupper som droppar in under dagen. Kartor och material finns att tillgå i receptionen.

Torsås kommun har efter önskemål beslutat att förlänga samrådstiden till den 31 januari 2023. Därmed kan synpunkter lämnas in skriftligen via post eller e-post senast 31 januari 2023.