Underrättelse om detaljplan Torsås 8:13- Filadelfia
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Underrättelse om detaljplan Torsås 8:13- Filadelfia

Torsås Kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Torsås 8:13 – Filadelfia. Förslaget syftar till att fastigheten ska kunna nyttjas för bostads- och centrumändamål.

Mer information och bilagor