//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Underrättelse om detaljplan Torsås 1:116 – Lunnagatan

Torsås Kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Torsås 1:116 – Lunnagatan.

Förslaget syftar till att fastigheten ska kunna nyttjas för att bygga ett flerbostadshus med ca 21 lägenheter.

Läs mer information här!