fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Trygghetsmätning kommer i augusti

Polisregion Syd genomför årligen lokala trygghetsmätningar tillsammans med alla 58 kommuner i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

I mitten av augusti kommer ca 73 000 personer mellan 16 och 85 år, boende i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne att få brev med Polisen och aktuell kommun som avsändare.

Undersökningen pågår under ca två månader innan resultaten sammanställs och delas mellan kommuner och Polis.

Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera och följa framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra.