fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Trygghetslarmen fungerar igen

19.52 Nu fungerar trygghetslarmen igen.

16.55: Larmsystemet ligger fortfarande nere. Leverantören arbetar med full kraft för att få funktionaliteten återställd. Vi hanterar situationen utifrån våra rutiner.

14.15: Leverantören arbetar fortfarande med att få systemen i bruk.

08.35: Felet är hittat. Leverantören arbetar just nu med att starta om systemen.

—-

06.20: Trygghetslarmen i kommunen fungerar inte just nu. Felsökning och hantering av problemet pågår. Vi uppdaterar informationen så snart vi vet mer.