Tredje bäst i länet på miljöarbete
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Näringsliv och arbete

Tredje bäst i länet på miljöarbete

Torsås kommuns miljöarbete syns. I kommunrankingen för Sveriges miljöbästa kommuner 2020 hamnar kommunen på plats 54 av 290. Det är en förbättring med över femtio placeringar, då kommunen låg på plats 119 under förra året. Tittar vi på placering i kommungruppen mindre kommuner och landsbygdskommuner så kom Torsås kommun på plats 11 av 136. Detta innebär också att vi kom på en tredje plats i länet.

Rankningen baseras på Aktuellt hållbarts kommunenkät, samt på aktuell data från elva andra källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och Avfall Sverige. I år ingår också en helt ny del kopplad till klimatdata.

Årets enkät innehåller frågor om miljö –och hållbarhetsfrågor kopplade till Agenda 2030. Även nöjdindex från kommuninvånarna vägs in exempelvis nöjdheten om gång och cykelvägar, hur bra kommuninvånarna är på att sortera och återvinna avfall.

Om du är intresserad av statistik och hur Torsås kommun svarade, gå in på denna länk.