Träff med barn- och ungdomspanelen
//Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Träff med barn- och ungdomspanelen

I onsdags träffades Barn- och ungdomspanelen för tredje gången. Panelen består av 9 skolungdomar i olika åldrar som representerar sin skola och sina skolkamrater såväl som sina kompisar i kommunen.

På dagens agenda stod skolgårdar och skolornas utemiljöer och vad som kan förbättras, hur fler ungdomar kan bli aktiva i föreningslivet samt innehållet och upplägget på årets summercamp.

Dagen till ära fick paneldeltagarna var sitt presentkort från som tack för att de ställer upp och är aktiva. Presentkorten är från Torsås handels & services och går att använda hos alla butiker, frisörer och restauranger i Torsås kommun.

”Det betyder mycket för många att ni är här och är aktiva” Henrik Nilsson Bokor, Kommunstyrelsens ordförande.

Skolgårdar och utemiljöer på skolan

Mari Oskarsson, enhetschef på gata-park, deltog på mötet för att pratade om skolornas skolgårdar och utemiljöer och tog in åsikter och synpunkter inför framtida utveckling av skolans utemiljöer.

”Att det finns något för alla” var en åsikt som kom fram från en av deltagarna.

Kränkningar på nätet

Emma Rooth, IKT-pedagog, redovisade den elevenkäten som eleverna fyllt i och pratade om kränkningar på nätet. Enkäten visade att i vissa fall var är svårt att förstå att man hade fått utstå en kränkning, något man pratade vidare om.

”Vissa personer kan vara lite listiga och skriva på andra språk som man inte förstår” tyckte en deltagarna.

Fler barn att bli aktiva i en förening

Sista deltagare på mötet var Karin Seebass, enhetschef för kultur och fritid, som pratade om hur man kan få fler unga att gå med i en förening.

”Att de som inte har så mycket pengar kunde få betala minder” var ett av förslagen som kom fram.