fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Utvalda nyheter

Fysiska träffar för samråd om Bergkvara hamn

Ett förslag till ny detaljplan för BERGKVARA 2:1 m fl – Hamnen har tagits fram. Under samrådsperioden har digitala möten hållits via videolänk.

Med anledning av lättnaderna i folkhälsomyndighetens allmänna råd kommer två fysiska möten att hållas för berörda och allmänhet den 29 juni kl 17:00 och kl 19:00. De fysiska mötena kommer att innehålla samma information som de digitala möten som tidigare hållits via videolänk.

Mötet hålls i Bergkvaras förskolas matsal. Föranmälan obligatorisk. Antalet platser är begränsade och anmälan obligatorisk senast dagen innan mötet till samhallsbygginfo@torsas.se
Samrådshandlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida www.torsas.se/bergkvarahamn och i Kommunhuset, Allfargatan 26, Torsås. Synpunkter bör lämnas skriftligt. De ska ha inkommit till Bygg- och Miljönämnden, Torsås kommun, Box 503, 385 25 Torsås eller till samhallsbygginfo@torsas.se senast fredagen den 2 juli 2021 för att kunna beaktas under samrådstiden.

Ytterligare information lämnas av planarkitekt Fredrika Ternelius 0486 – 33 205.