fri att använda
//Kommun och politik /Näringsliv och arbete

Torsås kommun trejde bäst

Tisdagen den 26 maj släppte Svenskt Näringsliv sin undersökning av företagsklimatet i landets alla kommuner. Torsås behåller sin plats som tredje bäst i Kalmar län.

95 företagare i kommunen har svarat på frågor om hur man uppfattar kommunens näringslivsarbete, inställning hos tjänstemän, politiker och allmänhet, infrastruktur och trygghet, för att nämna några. Svarsfrekvensen ligger på 53 procent. Undersökningen är genomförd av Demoskop. Servicegraden i kommunen ligger över riksgenomsnittet, enligt företagarna. Företagsklimatet har i sedan 2012-2013 bedömts ligga över riksgenomsnittet.

Av de företagare som varit i kontakt med kommunen fick kommunen 4,7 i betyg (av 6 möjliga där 1 är sämst och 6 är bäst) på frågan om ”Råd och vägledning”, 4,3 angående ”rimliga handläggningstider” och 5,0 på ”lätta att komma i kontakt med”.

Rent allmänt bland företagarna fick kommunpolitikens attityder 3,5, tjänstemännens attityder 3,4.
Problem upplevs tillgången på relevant kompetens vara, 2,9, samt förbindelserna (väg, tåg, flyg) 2,7. Likaså tillgång till mobilnät och bredband, 2,7.

Under rubriken ”rekommendationer” ger företagarna följande råd:
*Förbättrat bredband (60 %)
*Minska brottsligheten (56%)
*Förbättra infrastrukturen (36%)
*Bättre dialog (34%)
*Fler bostäder (30%)

Mer finns att läsa på sidan Företagsklimat samt på Svenskt Näringslivs sida.