fri att använda
//Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Utvalda nyheter

Torsås kommun kliver upp i delaktighet

Varje år genomförs undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK), vilket är en riksomfattande undersökning om svenska kommuners förmåga att ge medborgarna utbyte för sina skattepengar. KKiK omfattar flera områden. Ett av dessa är medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling.

I år fördubblar Torsås kommun sina poäng på detta område, i jämförelse med 2020.
2019 uppnådde Torsås kommun 55 procent av maxpoäng på området, 2020 uppnåddes 35 procent av maxpoäng och 2021 har siffran stigit till 61 procent av maxpoäng. 2020 års resultat bedöms delvis bero på coronapandemin.

Syftet med måttet är att kunna visa en samlad bild av kommunens satsning på att skapa olika former av kommunikation och dialog med medborgarna.

På sidan för undersökningar och jämförelser kan du ladda ner KKiK (delaktighetsindex) från åren 2019-2021 och se vilka områden som har granskats.

Till sidan för undersökningar och jämförelser