Engångspublicering
Asta Lundgren, Sylwia Persson och Åsa Håkansson. Bild: Torsås kommun
//Kommun och politik /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola /Utvalda nyheter

Torsås fritids en förebild – föreläser för andra

Det började med beska besked från Skolinspektionen, 2017. Fritidshemmen i Torsås kommun lämnade mycket övrigt att önska. Nu, sex år senare, håller arbetslaget föredrag för andra kommuner om hur man kan lyckas i sitt arbete.

-Det handlar inte om mer pengar, utan om planering, säger Asta, och hennes kollega Sylwia.

I Bergkvara skola är det full aktivitet. Barn leker och stojar. Ute skiner solen. Det är en varm sommardag precis efter midsommar. Asta Lundgren, Sylwia Persson och Åsa Håkansson tar emot och vi sätter oss i personalrummet under takåsen i den anrika byggnaden. Torsås fritidshem har gjort en lång resa. Från en stökig arbetssituation till en sammanhållen struktur där personal, barn och föräldrar känner sig nöjda.

– Innan 2017 hade vi vare sig utbildade pedagoger eller tid för planering. Förutom fritidsarbetet på morgon och eftermiddag, kunde man bli inkastad i skolundervisningen däremellan också. Det blev rörigt och gav väldigt långa dagar, berättar Sylwia.

Läste läroplan och forskning

Efter Skolinspektionens kritik fick Asta Lundgren i uppdrag av bildningsnämnden att åtgärda bristerna. Laget som efter mödosamt arbete har vänt skutan tillsammans är Asta Lundgren, Sylwia Persson, Katja Halén och Åsa Håkansson. De har kommit in vid olika tidpunkter, men tillsammans har de en gemensam, tydlig idé hur ett fritidshemmen i kommunen ska drivas.

– Vi började med att läsa tillsammans: hela läroplanen och beprövad forskning. Vi lade upp ett strukturerat schema med plats för både kontinuerlig planering och gemensamma möten där vi tar upp frågor regelbundet, säger Asta.

Rektorerna stöttar

Den stora skillnaden är att fritidshemmet på ett tydligt sätt skiljts från skolan. Det innebär att verksamheten har fått en egen grund att stå på, vilket rektorerna stöttar. Nyordningen har i sin tur givit personalen både tid och ork att planera och reflektera. Fritidshemmen på kommunens olika orter har också jobbat sig samman, och pedagogerna har gemensamma möten. Detta innebär att alla införstådda med varandras arbetsgrupper och pedagogerna kan hoppa in hos varandra vid behov.

– Tidigare hade vi väldigt mycket vikarier och obehörig personal. Nu anställer vi bara personal med utbildning och legitimation. Idag söker sig folk speciellt till oss från både Kalmar och Karlskrona, menar Asta. Vi har en samsyn i hur vi ska jobba.

Torsås kommun har blivit något av ett föredöme och efterfrågade som föreläsare i olika pedagogiska sammanhang. Flera kurser har varit fullbokade, och mer blir det i höst, berättar de.

Trygga barn

– Det är väldigt viktigt att lyfta fram att vi är en egen profession, säger Åsa. Sätter man obehörig personal på sådana här tjänster så märks det. Därför är det så viktigt för oss att ha den här grunden att stå på. Det handlar om att vi ska kunna leva upp till våra tre grundpelare: omsorg, lärande och utveckling.

Siffor från kommunens egna undersökningar visar, att över 85 procent av vårdnadsinnehavarna upplever att barnen alltid eller oftast är trygga och att det finns aktiviteter som passar barnet. Även bland barnen visas liknande siffror.

– Att vi har blivit trygga gör att barnen också känner sig trygga, säger Asta. Rutiner ger trygga barn. Det handlar om att se hela barnet – hela dagen.