fri att använda
//Bo, miljö och trafik /Utvalda nyheter

Tomgångskörning

Visste du att tomgångskörning är tillåtet i max en minut i Torsås kommun?

Att stå länge på tomgång är störande och en belastning för utomhusmiljön. Det bidrar till negativa luftföroreningar som kan orsaka hälsobesvär och onödiga utsläpp av växthusgaser.

Mer information här!