fri att använda
//Kommun och politik /Omsorg och stöd

Du kan få hjälp

Är du rädd för den du är tillsammans med? Svartsjuka är inte romantiskt.
I statistik från Brottsförebyggande rådet framkommer det att 23 procent av flickor och kvinnor i åldersgruppen 16–24 år uppgav att de utsatts för våld i nära relation under 2012. Totalt uppgav knappt var femte person i åldern 16–24 år att de någon gång i livet utsatts för systematiska kränkningar av en nuvarande eller före detta partner.
Om du är en av de drabbade, kan du få hjälp.

Till sidan Svartsjuka är inte romantiskt (extern länk)
Till sidan Stöd och hjälp (extern länk)

Den här sidan riktar sig bland annat till unga personer. Här finns information om våld i ungas partnerrelationer och information om var unga kan få stöd och hjälp.

Bakom kampanjen under 2021 står Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och ungarelationer.se.