nyhetsbild för användning en gång
//Bo, miljö och trafik /Kommun och politik /Kultur, fritid och turism /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd /Utbildning och förskola

Sporthallen stängs – grov skadegörelse

Under helgen har sporthallen i Torsås haft ovälkommet besök. Herrarnas omklädningsrum, både det gamla och det nya, har utsatts för grov skadegörelse. En dörr har slitits ner, brandsläckare har tömts, innertaket på ett av omklädningsrummen har slagits sönder. Dessutom har avföring smetats över väggarna i ett av rummen och det har urinerats i bastun.

Till följd av den grova skadegörelsen har Henrik Nilsson Bokor (S) tagit beslut att stänga sporthallen med omedelbar verkan. Det sker från och med måndag 7 december klockan 12.00

–      Vi är på tå, vi har precis tagit beslut om att förstärka med personal, men kommunen kan inte vara föräldrar, säger Henrik Nilsson Bokor. Sådan här skadegörelse tär för mycket på offentliga medel.

Fredrik Frisell är chef för Teknik- och fastighetsförvaltningen på Torsås kommun. Han säger:

–    Tyvärr är detta en tråkig åtgärd att behöva göra då det drabbar föreningslivet och alla deras ungdomar. Jag själv är involverad inom idrotten och vet vad den betyder för utövarna. All skadegörelse har tyvärr kostat en massa pengar. Dessa kunde vi istället använt oss av för att utveckla idrottshallen och område runt omkring.

Teknik och fastighetsförvaltningen rör sig mycket på tider och platser som skapar särskild utsatthet. Sista tiden har personal från förvaltningen fått utstå hot från ungdomar i samband med avhysning från sporthallen.

För att bidra till att skadegörelsen minskar och att medborgarna känner sig trygga i kommunens tätorter har den kommunala organisationen träffats för att hitta sätt, såväl nya aktiviteter som förstärkning av redan vidtagna åtgärder, för att snabbt hitta förändring i den upplevda och bekräftade otryggheten.

Beslutsunderlagets förslag till åtgärder delas upp i två faser där det första fasen omsätts med omedelbar verkan. Den andra fasen införs i ett något längre perspektiv. I fas två startas ett förstärkt fältarbete i samverkan med föreningslivet. Polisen är informerad om situationen i Torsås och delar uppfattningen om att Torsås är ett särskilt prioriterat område nu och sedan flera månader tillbaka.

Håkan Petersson kommunchef säger i en kommentar till det inträffade:

–    ­­Vi undrar var föräldrarna är. Det här beteendet är inte acceptabelt, säger kommunchefen.