fri att använda
//Kommun och politik /Näringsliv och arbete /Omsorg och stöd

Söker du en ny medarbetare?

Söker du medarbetare som utvecklar ditt företag? Introduktionsjobb kan ge dig ekonomiskt stöd när du anställer en person som har varit borta en längre tid från arbetslivet eller är ny i Sverige.

Vad innebär introduktionsjobb ekonomiskt för dig som arbetsgivare? Exempel: Du anställer en person som är minst 25 år med en månadslön på 23000 kr. Din lönekostnad inklusive arbetsgivaravgift blir 30227 kr/månad. Vi står för 21027 kr/månad som krediteras ditt skattekonto i efterhand!

Din kostnad blir i detta räkneexempel 9200 kr/månad exklusive försäkringar.

För mer information, besök Arbetsförmedlingens hemsida:
Introduktionsjobb – Arbetsförmedlingen (Arbetsformedlingen)
Faktablad om introduktionsjobb (pdf, Arbetsförmedlingen)

Introduktionsjobb Torsås Kommun (pdf)